< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Medezeggenschap met lef

Medezeggenschap met lef logo
LocatieDe Eenhoorn
Datumwo 22 maart 2017
Ledenprijs€ 180
Niet-ledenprijs€ 200

Medezeggenschap met Lef

Medezeggenschapsraden en ondernemingsraden in het onderwijs praten en beslissen mee over beleid op hun school. En dat vereist niet alleen de juiste kennis en vaardigheden, maar ook lef. Je staat voor de belangen van collega's, leerlingen en ouders. Met verschillende belangen en meningen. Het is in ieders voordeel als medezeggenschap naar aller tevredenheid is georganiseerd. Hoe doe je dat dan? Hoe beoefen je op een effectieve manier medezeggenschap? Hoe kun je elkaar versterken? Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? En welke rechten heb je als medezeggenschapsraad?

De AOb organiseert op woensdag 22 maart 2017 een congres voor iedereen die met medezeggenschap in het onderwijs te maken heeft. 

Kies uit 30 praktische workshops de onderwerpen die jou aanspreken. En stel je vraag aan politici uit de landelijke politiek. Leer van collega's van andere scholen in de 'collegiale consultatie'.

Congres 'Medezeggenschap met Lef'. Zo haal je meer uit medezeggenschap.

Prijs
Kortingsprijs abonnementhouders servicepakket AOb € 180
Normale prijs € 200 
De prijs is inclusief lunch en slotborrel

Bent u geen lid van de AOb maar heeft uw raad wel een mr- of or-servicepakket? Ook dan krijgt u 10% korting. Abonnementhouders van een servicepakket maken gebruik van deze voordeelprijs door in het veld AOb- lidmaatschapsnummer de code 123456 in te vullen.

Betalen is mogelijk met iDeal of per factuur. De factuur kun je naar jouw school laten sturen.
Let daarbij op het volgende: geef de juiste naam van de instelling en het mailadres door als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt.

Kosten mr-scholing voor rekening bevoegd gezag
De Wet Versterking Besturskracht Onderwijsinstelling gaat in per 1 jan 2017. In artikel 4 staat opgenomen dat de mr noodzakelijke kosten -waaronder opleiding- rechtstreeks vergoed krijgt van het bevoegd gezag. Informeer het bevoegd gezag tijdig om hier gebruik van te kunnen maken. Lees hier meer.

Punten voor het Lerarenregister
De conferentie wordt aangemeld voor punten voor het Lerarenregister. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname met daarop de toegekende punten.

Programmaoverzicht 
Een volledig programmaoverzicht kun je hier downloaden. 

09.30-10.00 Inloop

10.00-10.10 Opening

10.10-10.55 Debat met sprekers uit de landelijke politiek

11.00-12.00 Workshopronde 1

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Workshopronde 2

13.45-14.15 Pauze

14.15-15.15 Workshopronde 3

15.15-17.00 Afsluiting en borrel

Spreker: Reinout Jaarsma (Trainer/adviseur bij AOb scholing)
Als een beleidsnotitie aan de mr wordt aangeboden rijzen vaak 2 vragen: welke beleidskeuze is hierin leidend gekoppeld aan welke bevoegdheid van de raad….? Deze workshop start met een aantal actuele en herkenbare voorbeelden. Deze voorbeelden ga je gebruiken als casus om een plan van aanpak helder te krijgen. De trainer geeft tips hoe de (G)MR zelf de regie kan nemen in besluitvormingsprocessen.
Spreker: Kitty Ramakers (Projectleider Versterking Medezeggenschap)
Bestuurder en mr hebben een gezamenlijk belang bij goede medezeggenschap. Lukt het de mr om de achterban goed te vertegenwoordigen en te informeren. We gaan in op de ambities van de mr en u wordt wegwijs gemaakt in de informatie op infowms.nl.
Spreker: Maaike Sauerborn (Arbo ambassadeur bij SOM)
Plezier in het werk is belangrijk. Het klinkt zo simpel, maar kent de nodige complexiteit. Veranderingen in ICT en wetgeving hebben de laatste 10 jaar veel invloed op ons werkende leven. Het vraagt het nodige van ons als medewerker, als team en als school om aan te sluiten op deze veranderingen. Met grote regelmaat verschijnen artikelen en uitkomsten van onderzoeken, onder de noemer werkstress of werkdruk, dat het inspelen op deze vraag ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. En ten koste gaat van de individuen die het onderwijs mogelijk maken. In deze workshop worden de rol en de mogelijkheden van de medezeggenschap belicht om werkstress aan te pakken en werkplezier te bevorderen.
Spreker: Auke de Roos (trainer/adviseur bij AOb scholing)
Het instemmings- en adviesrecht zijn sterke instrumenten voor de OR om het gesprek aan te gaan en invloed uit te oefenen. In deze workshop gaan we in op de werking en procedures van deze rechten. Aan de hand van een aantal casussen oefenen we vervolgens met de toepassing ervan. Wanneer geldt welk recht, en hoe zet je het in.
Spreker: Aysegül Aslan (trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb scholing)
Waar ligt de grens in het kader van samenzijn als de wet zegt dat zeggenschap medezeggenschap op gelijkwaardig niveau overleg- en samenwerkingspartners zijn?
Spreker: Philippe Abbing (Rayonbestuurder bij de AOb)
In de cao is medezeggenschap op onderdelen een belangrijke manier om collectief beleid lokaal in te vullen. Maar hoe doe je dat? Welke speelruimte heb je als mr? Welke strategie ga je volgen? Hoe spreek je goed beleid af? Hoe om te gaan met vernieuwende inzichten op het gebeid van taakbeleid? In deze workshop gaan we aan de slag met de cao tekst, de bedoeling van de afspraken in de cao en de uitwerking in verschillende situaties.
Spreker: Anissa Khattabi (Beleidsmedewerker bij de AOb)
Werkgevers worden steeds meer verplicht zich in te spannen om zieke werknemers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren en om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Werkgevers kunnen ervoor kiezen het risico voor arbeidsongeschikte werknemers publiek te blijven verzekeren via UWV of dit risico voor eigen rekening te nemen. In deze workshop staat centraal het vergroten van uw kennis over de Ziektewet en de WGA, preventie en verzuimbeleid, de gevolgen van eigen risicodragen voor werknemers en waar u op dient te letten in uw advies over een eventuele overstap van het schoolbestuur naar eigenrisicodragerschap.
Spreker: Annemarie van Luik (Trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb scholing)
Het adviesrecht wordt vaak gezien als een mindere zware bevoegdheid dan het instemmingsrecht. Wanneer je het op de juiste manier aanpakt kun je juist met het adviesrecht veel én tijdig invloed uitoefenen. In deze workshop wordt het belang van een goed onderbouwd advies onderstreept en krijg je praktische tips, die je direct kunt gebruiken in je eigen mr of or.
Spreker: Saskia van der Schaaf (trainer/adviseur bij AOb scholing)
Overal waar mensen samenwerken spelen communicatie en macht een rol. Besluitvorming maakt van de samenwerking van mensen een organisatie. Het resultaat van de besluitvorming geeft richting. En het maakt zichtbaar wat mensen samen willen en kunnen, wat ze samen bedenken en doen. Een mr heeft een plek in de besluitvormingsprocessen. In deze workshop bespreken we welke plek de mr inneemt. En hoe raadsleden omgaan met macht en communicatie.
Spreker: Kitty Ramakers (Projectleider Versterking Medezeggenschap)
Bestuurder en mr hebben een gezamenlijk belang bij goede medezeggenschap. Lukt het de mr om de achterban goed te vertegenwoordigen en te informeren. We gaan in op de ambities van de mr en u wordt wegwijs gemaakt in de informatie op infowms.nl.
Spreker: Maaike Sauerborn (Arbo ambassadeur bij SOM)
Plezier in het werk is belangrijk. Het klinkt zo simpel, maar kent de nodige complexiteit. Veranderingen in ICT en wetgeving hebben de laatste 10 jaar veel invloed op ons werkende leven. Het vraagt het nodige van ons als medewerker, als team en als school om aan te sluiten op deze veranderingen. Met grote regelmaat verschijnen artikelen en uitkomsten van onderzoeken, onder de noemer werkstress of werkdruk, dat het inspelen op deze vraag ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. En ten koste gaat van de individuen die het onderwijs mogelijk maken. In deze workshop worden de rol en de mogelijkheden van de medezeggenschap belicht om werkstress aan te pakken en werkplezier te bevorderen.
Spreker: André Joosten (Sprengers Advocaten)
De deelnemers worden in deze workshop bijgepraat over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap en dan met name rondom de WOR. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Doel is om uw kennis over de medezeggenschap in het onderwijs up-to-date te houden.
Spreker: Reinout Jaarsma (Trainer / adviseur bij AOb scholing)
Financiën zijn regelmatig een bron van frustratie voor medezeggenschapsraden. Het meest gehoorde argument als je iets wil veranderen in je school is: daar is geen budget voor….. Klopt dat argument? In deze lezing krijg je handreikingen hoe je wel grip kunt krijgen op de financiën van jouw organisatie? De lezing is vooral bedoeld voor personen die denken geen verstand te hebben van financiën. Na het volgen van deze workshop kun je prima bepalen wanneer je met financiën aan de slag moet, maar ook wanneer je dat vooral niet moet doen. Je weet na deze workshop voldoende van financiën om zinvol te adviseren op dit terrein en in de toekomst al dan niet in te stemmen met het financieel beleid. Nb. Voor deze workshop is geen voorkennis vereist.
Spreker: Jan Menger (Rayonbestuurder vo bij de AOb)
In de cao vo (H8) staan duidelijke kaders waaraan het taakbeleid moet voldoen. Een goed taakbeleid bevat een reeks van afspraken, die helpen om de werkdruk evenwichtig te verdelen en werkstress te voorkomen. Op veel scholen lukt het echter niet om de werkdruk te verminderen en eerlijk te verdelen. Menig PMR-lid vraagt zich dan ook af: “Waar gaat het 'fout' in ons taakbeleid” en/of “Hoe maak ik nieuwe taakbeleidsafspraken met de schoolleiding?”. In de workshop gaan wij zo concreet mogelijk met deze vragen aan de slag. Laten wij eerst maar eens beginnen met de lesdefinitie!
Spreker: Jeroen van Andel en Marcel Koning (Beleidsmedewerkers bij de AOb)
De invoering van het professioneel statuut is één van de kernelementen in het wetsvoorstel ter invoering van het lerarenregister en in het registervoorportaal. De wet stelt dat het bevoegd gezag, in overleg met de leraren, een professioneel statuut opstelt waarin afspraken zijn opgenomen over de afstemming tussen professionele ruimte en schoolbeleid. Tijdens deze workshop staan we stil bij de praktische uitwerking van dit deel van de wet. Centraal staan het samenspel en de verhouding tussen professionele ruimte, het professionele statuut en medezeggenschap.
Spreker: Esther Sloots (Beleidsmedewerker bij de AOb)
In 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Hoe zat dat ook alweer? Welke rol heeft de medezeggenschap als het gaat om passend onderwijs? Waar moet ik op letten? In deze workshop wordt nog een keer uitgelegd wat er in 2014 veranderd is, hoe het er nu voorstaat met passend onderwijs welke rol en verantwoordelijkheden de verschillende medezeggenschapsorganen (mr, gmr en opr) hebben.
Spreker: Saskia Klop (Sectorconsulent medezeggenschap AOb scholing)
Het instemmings- en adviesrecht zijn sterke instrumenten voor de MR om het gesprek aan te gaan en invloed uit te oefenen. In deze workshop gaan we in op de werking en procedures van deze rechten. Aan de hand van een aantal casussen oefenen we vervolgens met de toepassing ervan. Wanneer geldt welk recht, en hoe zet je het in.
Spreker: Hayo Bohlken (Rayonbestuurder po bij de AOb)
In tijden van krimp komt het bestaansrecht van kleine basisscholen soms ter discussie te staan. Niet alleen de wettelijke instandhoudingsnormen, maar ook eigen onderwijsbeleid van schoolbesturen kan leiden tot samenwerking, fusie of zelfs sluiting van basisscholen. Tijdens de workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangegeven wat belangrijke aandachtspunten zijn voor de medezeggenschap.
Spreker: Saskia van der Schaaf (Trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb scholing)
Overal waar mensen samenwerken speelt communicatie en macht. Besluitvorming maakt van de samenwerking van mensen een organisatie. Het resultaat van de besluitvorming geeft richting. En het maakt zichtbaar wat mensen samen willen en kunnen, wat ze samen bedenken en doen. Een MR heeft een plek in de besluitvormingsprocessen. In deze workshop bespreken we welke plek de MR in neemt. En hoe hij daarbij omgaat met macht en communicatie.
Spreker: Annemarie van Luik (Trainer / adviseur medezeggenschap bij AOb scholing)
Hoewel medezeggenschapsraden tal van juridische mogelijkheden hebben om hun gelijk te krijgen heeft deze optie bijna nooit de eerste voorkeur. Hoe voorkom je echter dat je naar juridische middelen moet grijpen terwijl je toch jouw standpunten gerealiseerd wil zien? In deze workshop onderzoeken we hoe we de gesprekspartner kunnen verleiden met ons mee te gaan in de beleidsrichting die ons voor ogen staat. Naast het verkennen van (on)mogelijkheden oefenen we op elkaar met verleidings- en beïnvloedingstechnieken. Na het volgen van deze workshop ben je effectiever in het hanteren en kiezen van vaardigheden die je helpen je doel te bereiken.
Spreker: Nasera Azzouz (Rayonbestuurder mbo / hbo bij de AOb)
Onder leiding van gespreksleider Nasera Azzouz, wisselen collega or-leden hun ervaringen uit. Want je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Collega or-leden hebben vaak met dezelfde onderwerpen te maken. Door kennis en ervaringen te delen worden we samen sterker. Tijdens deze collegiale consultatie staat centraal hoe we als or omgaan met het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting in samenhang met het meerjarig formatieplan.
Spreker: Aysegül Aslan (Trainer/adviseur bij AOb scholing)
Vanuit de cao po en de cao vo is het verplicht om als PMR en PGMR een activiteitenplan op te stellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de toegekende faciliteiten zullen worden ingezet. We behandelen een format als inspiratie.
Spreker: Philippe Abbing (Rayonbestuurder vo bij de AOb)
In de cao is medezeggenschap op sommige onderdelen een belangrijke manier om collectief beleid, lokaal in te vullen. Maar hoe doe je dat? Welke speelruimte heb je als MR? Welke strategie ga je volgen? Hoe spreek je goed beleid af? Hoe om te gaan met vernieuwende inzichten op het gebeid van taakbeleid? In deze workshop gaan we aan de slag met de cao tekst, de bedoeling van de afspraken in de cao en de uitwerking in verschillende situaties.
Spreker: Jeroen van Andel en Marcel Koning (Beleidsadviseurs bij de AOb)
De invoering van het professioneel statuut is één van de kernelementen in het wetsvoorstel ter invoering van het lerarenregister en in het registervoorportaal. De wet stelt dat het bevoegd gezag, in overleg met de leraren, een professioneel statuut opstelt waarin afspraken zijn opgenomen over de afstemming tussen professionele ruimte en schoolbeleid. Tijdens deze workshop staan we stil bij de praktische uitwerking van dit deel van de wet. Centraal staan het samenspel en de verhouding tussen professionele ruimte, het professionele statuut en medezeggenschap.
Spreker: Arnold van Horssen (Trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb scholing)
Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om medezeggenschap een goede positie in de organisatie van de school te geven. Tegelijkertijd weten we dat leden van medezeggenschapsraden zich niet veilig voelen bij de zeggenschap. Andersom komt ook voor: de zeggenschap voelt zich niet veilig bij de medezeggenschapsraad. In deze workshop gaan we met elkaar ontdekken en uitwisselen wat jij als individu nodig hebt voor jouw veiligheid en wat jij te bieden hebt om het voor anderen veiliger te maken. Kortom: na deze workshop kun je de eigen vaardigheden om te overleggen nog effectiever inzetten.
Spreker: Frans Lathouwers (Advocaat bij de AOb)
Aan een school worden vele regels opgesteld, vervat in statuut, huisregels, klachtenregeling, reglementen, protocollen enz. Hoe komen ze tot stand, wat is de rol van de mr en waar moet op gelet worden?
Spreker: Perry van Liempt (Rauonbestuurder po bij de AOb)
Een boekwerk voor de liefhebber. 400 pagina’s met collectieve afspraken. Moet je daar als (G)MR nog iets mee? De medezeggenschap krijgt onder druk van de overheid een steeds grotere rol bij het beoordelen van beleid. In de cao PO staan de concrete punten genoemd waarbij de P(G)MR moet worden meegenomen in het personeelsbeleid. Weet waar de bevoegdheden liggen en verminder daardoor de werkdruk bij collega’s.
Spreker: Auke de Roos (Trainer / adviseur medezeggenschap bij AOb scholing)
De cao po geeft de teams op school alle ruimte om een eigen taakbeleid te maken. Toch gebeurt het vaak dat werkgever en gmr ten onrechte veel onderling regelen. De pmr speelt hierin als onderdeel van het team juist een belangrijke rol.Het startoverleg op school met het team en de leidinggevende is de belangrijkste stap in het proces dat moet leiden tot goed taakbeleid dat recht doet aan de situatie op de eigen school.Met de spelregels uit de cao gaan we concreet aan de slag met het taakbeleid. Wat stoppen we nu bijvoorbeeld in de opslagfactor en hoe groot is deze dan?
Spreker: Esther Sloots (Beleidsmedewerker bij de AOb)
Onder leiding van gespreksleider Esther Sloots, wisselen collega mr-leden ervaringen uit. Want je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Collega mr-leden hebben vaak met dezelfde onderwerpen te maken. Door kennis en ervaringen te delen worden we samen sterker. Tijdens deze collegiale consultatie staat centraal hoe je als mr omgaat met een verhuizing en/of bouwplannen. Een besluit die vaak complexer is dan het op het eerste gezicht lijkt met vaak meerdere bevoegdheden voor diverse geledingen.
Spreker: Hans Kok (Onderwijscoöperatie)
In de pas aangenomen Wet beroep leraar wordt (naast het register) ook de zeggenschap van leraren over onderwijsinhoudelijke zaken geregeld in een professioneel statuut op schoolniveau. Wat is het onderscheid tussen zeggenschap en medezeggenschap? Welke rol kan de mr hierin hebben? Welke praktische initiatieven zijn er te verwachten de komende periode?
Spreker: Arnold van Horssen (Trainer/adviseur AOb)
Met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht heeft de Tweede Kamer ingezet op een forse versteviging van de rol van de opleidingscommissie. De opleidingscommissie krijgt met ingang van 1 september 2017 meer bevoegdheden. Naast overleg en advies over de inrichting van de opleiding en de interne kwaliteitszorg, krijgt zij nu naast het informatie- en initiatiefrecht ook instemmingsrechten op onderdelen. De uitbreiding van bevoegdheden zal hand in hand moeten gaan met verdere professionalisering en profilering van de commissies zelf, maar ook ingebed in de reeds bestaande medezeggenschapsraden. De koppeling tussen onderwijsresultaten en inzet van personeel en andere middelen dient namelijk integraal benaderd te worden.
Spreker: Rob Hommen (AOb Hoofdbestuurder Groepen)
Sinds de invoering van de wet sociale veiligheid hebben scholen de plicht gekregen om beleid te maken op het gebied van sociale veiligheid. Welke rol neemt de mr in dit beleid en wat hoort er allemaal bij sociale veiligheid? Vanuit de wettelijke kaders verdiepen naar breed beleid met aandacht voor oa. pesten, sociale media en seksuele diversiteit.
  wo 22 mrt 2017
11:00 - 12:00
wo 22 mrt 2017
12:45 - 13:45
wo 22 mrt 2017
14:15 - 15:15
Welke bevoegdheid (po en vo)
meer info
Vrij    
Het belang van goede medezeggenschap (po en vo)
meer info
Vol    
Van werkstress naar werkplezier! (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Instemming of advies (mbo)
meer info
Vrij    
Loyaliteit / zakelijkheid (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Cao vo en de rol van de mr (vo)
meer info
Vol    
Eigen risicodragerschap; aandachtspunten voor de mr (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Een goed advies schrijf je zó (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Communicatie en macht in besluitvormingsprocessen (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Het belang van goede medezeggenschap (po en vo)
meer info
  Vol  
Van werkstress naar werkplezier! (alle sectoren)
meer info
  Vrij  
Actualiteiten WOR (mbo)
meer info
  Vrij  
Medezeggenschap en financiën (alle sectoren)
meer info
  Vol  
Aan de slag met taakbeleid vo (vo)
meer info
  Vrij  
Professioneel statuut en medezeggenschap bijten elkaar niet (po en vo)
meer info
  Vrij  
Waar is het geld voor Passend Onderwijs? (po en vo)
meer info
  Vrij  
Instemming of advies? (po en vo)
meer info
  Vol  
Krimp: sluiting, fusie of samenwerking? (po)
meer info
  Vrij  
Communicatie en macht in besluitvormingsprocessen (alle sectoren)
meer info
  Vrij  
Hoe verleid ik mijn gesprekspartner? (alle sectoren)
meer info
    Vrij
Collegiale consultatie (mbo)
meer info
    Vrij
Werken met faciliteiten- en activiteitenplan (po en vo)
meer info
    Vrij
Cao vo en de rol van de mr (vo)
meer info
    Vol
Professioneel statuut en medezeggenschap bijten elkaar niet (po en vo)
meer info
    Vrij
Veilig overlegklimaat (alle sectoren)
meer info
    Vrij
Gedragsregels of regelgedrag (po en vo)
meer info
    Vrij
Cao po en de rol van de mr (po)
meer info
    Vrij
Aan de slag met taakbeleid (po)
meer info
    Vrij
Collegiale consultatie (po en vo)
meer info
    Vrij
De nieuwe wet "Beroep leraar" en de medezeggenschap (po/vo)
meer info
Vrij    
Veranderende rol van opleidingscommissies in het hbo
meer info
  Vrij  
Sociale veiligheid, meer dan pesten alleen
meer info
    Vrij
Prijs leden€ 180
Prijs niet-leden€ 200
LocatieDe Eenhoorn
Adres Barchman Wuytierslaan 2 3818 LH Amersfoort (google maps)
Plaatsen200
Nog beschikbaar13
ContactAfdeling scholing (scholing@aob.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden