Inschrijven Conferentie ‘Begeleiden en ondersteuning’ 25 januari 2018

Kies workshops

  do 25 jan 2018
11:45 - 12:45
wis selectie
do 25 jan 2018
13:30 - 14:30
wis selectie
do 25 jan 2018
14:40 - 15:40
wis selectie
Insights Discovery (PO-VO-MBO-HO)
meer info
Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren (PO-VO)
meer info
   
Eigen ervaring van de begeleiding (PO-VO-MBO-HO)
meer info
   
Eigenaarschap (PO-VO-MBO-HO)
meer info
   
Positive Behavior Support ( PBS) : een school dynamische benadering. (PO-VO-MBO-HO)
meer info
 
Coaching doet er toe (PO-VO-MBO-HO)
meer info
  Vol Vol
Werken met het nieuwe inspectiekader. Helderheid voor directie, ib’er en leerkracht. (PO-VO)
meer info
   
Signaleren en dreigend thuis zitten (PO-VO-MBO-HO)
meer info
 
Koppeling theorie en praktijk, betekenisvol leren (PO-VO-MBO-HO)
meer info
   
Informatieworkshop over uw rechtspositie (PO-VO-MBO-HO)
meer info
   
De IB waaier (PO)
meer info
   
Het inspectiekader voor het gehele onderwijs (PO-VO)
meer info
  Vol  
Spreker: Jan Jutstra

Drijvende kracht achter Andurs is Jan Jutstra. Hij heeft een jarenlange ervaring als adviseur. Zijn kracht is dat hij op een vriendelijke, indringende manier de ander uitdaagt tot zelfreflectie en actie. Hij heeft aandacht voor de zachte menskant en tegelijkertijd is zijn aanpak er één van no-nonsense. “Als het nodig is, zetten we het even stil, maar altijd met de bedoeling om daarna uit te komen bij het doel!” Jan is van huis uit theoloog en studeerde af in het hoofdvak psychologie. Na een intensief studieprogramma heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend als organisatieadviseur, trainer en coach. Hij is zich gaan specialiseren in ‘nieuw leiderschap’ dat gebaseerd is op de concepten van ‘servant en connecting leadership’. Zijn programma’s hebben hun weg gevonden in zowel de profit als de non-profit sector. Jan is opgeleid in het toepassen van Insights Discovery . ‘Insights Discovery’ gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling te bevorderen.
Spreker: Marianne van Es en Frans Brekelmans (AOb)

Er is een AOb brochure over Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school verschenen. Deze brochure is bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs. De onderwerpen die in de brochure worden behandeld, zijn onderwerp van gesprek in de workshop. Het gaat hierbij over:Klachtrecht, spelregels bij het verstrekken van informatie en communicatie met ouders, zorgplicht voor een veilige school, zorgplicht voor het geestelijk welzijn en goed onderwijs, kaders bij maatregelen tegen ongewenst gedrag van leerlingen en passend onderwijs en de omgang met zieke en of gehandicapte leerlingen
Spreker: Tara Hermsen

Mijn naam is Tara Hermsen. Ik ben 26 jaar en studeer Opleidingskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik wil jullie graag een kijkje laten nemen in mijn ervaringen met het onderwijs. Door mijn functiebeperkingen heb ik mijn hele school/studieperiode ondersteuning nodig gehad. In de workshop vertel ik of en hoe ik die ondersteuning heb ontvangen. Ik vraag jullie na te denken over de begeleiding van jullie leerlingen/studenten en ‘een verbeterpunt te bedenken. Ik wil graag vanuit mijn ervaring reageren op deze punten en het gesprek met jullie aangaan over dit onderwerp.
Spreker: Mickey Waringa

In deze workshop wordt aandacht besteed aan “Eigenaarschap”,. Hoe stimuleer je eigenaarschap? Hoe ziet eigenaarschap er uit? Wat doe je dan als leerkracht/iIB’er? Hoe krijg je voor elkaar dat een ieder zijn/haar eigenaarschap pakt? Vanuit een theoretisch kader, a.h.v. Handelingsgericht Werken 2.0 wordt er in deze workshop gewerkt naar de praktijk. De trap van eigenaarschap komt hierbij ter sprake. Aan het einde van deze workshop heeft u handvatten gekregen om direct in de praktijk te kunnen toepassen. Mickey Waringa is werkzaam bij de organisatie “Zien in de klas”. Orthopedagogen en psychologen werkzaam bij ZIEN in de Klas zijn geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en het NIP
Spreker: Jules van Driel (Scoor)

In het kader van passend onderwijs hebben leerkrachten een belangrijke opdracht om alle leerlingen een kans te geven in de groep. In deze “workshop/ presentatie ” zal m.b.v. de 5 pijlers van PBS handreikingen worden gegeven, die een rol spelen bij het gedrag van kinderen. Deze “workshop / presentatie” richt zich op leerkrachten en intern begeleiders, die onbekend zijn met Positive Behavior Support ( PBS). Jules van Driel is reeds jaren werkzaam als ambulant begeleider bij Scoor. Hij heeft gewerkt in diverse functies in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Hij is vooral gericht op de aanpak van gedragsproblematiek bij leerlingen.
Spreker: Frans Lemeer

Een conferentie over begeleiden en ondersteunen kan niet zonder een workshop over coaching. In deze workshop staan we stil bij: - Wat is coaching - waarom coaching - de basisvoorwaarden - de kracht van coaching - de ideale coach - het coachgesprek - coaching ten opzichte van beoordeling - soorten coaching Na deze workshop heb je meer inzicht in bovengenoemde items en krijg je een zelfanalyseformulier om op een later tijdstip je eigen speerpunten als coach in kaart te brengen. Verder wordt nog even aangestipt hoe jouw coachwerk een goede bijdrage kan zijn om op school of afdeling in kaart te brengen. Een systematische aanpak met betrekking tot de dwarsanalyse van de school/afdeling waar inspectie tevreden over is.
Spreker: Miriam Schreurs en Anneloes van Dulmen

Vanaf 2016 werkt de inspectie met een nieuw inspectiekader, voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met het nieuwe kader wil de inspectie scholen en besturen stimuleren om inzicht en overzicht te krijgen bij hun ambities en ontwikkel-/ verbeterpunten. Hierbij hanteert de inspectie gedifferentieerde oordelen en gaan zij uit van de deugdelijkheid eisen. Op basis van de kwaliteitsgebieden die de inspectie heeft geformuleerd, kan een school nu bijvoorbeeld een oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’ behalen maar wat moet je daarvoor laten zien? Wat is er nieuw aan het inspectiekader? Wat wordt er van de scholen verwacht? Hoe voldoe je aan de gestelde normen? En…. hoe kun je de unieke kwaliteiten van jouw school inzichtelijk maken? Wil je hiermee aan de slag? Schrijf je dan in voor de workshop ‘Werken met het nieuwe inspectiekader’! Doelgroep De workshop is bedoeld voor intern begeleiders en leerkrachten die werkzaam zijn het po, vo, so of mbo.
Spreker: Loek Mak Peters

Vanuit de LBBO is Loek Mak-Peters betrokken bij de oprichting LANSbrekers. Dit is een beweging die zich ten doel heeft gesteld om in Nederland te werken aan het terugdringen van thuiszitters. LANS staat voor Leerlingen Allemaal Naar School. Deze workshop geeft inzicht in de signalen die er zijn in het proces voorafgaand aan het werkelijk thuis komen te zitten van leerlingen. We zien dat die vaak onvoldoende gesignaleerd worden waardoor het proces al niet meer te stoppen is. Deze workshop is bedoeld voor zowel het PO, MBO, HO. Loek Mak-Peters is gedragsspecialist en werkzaam o.a. bij de beroepsgroep LBBO. Zij verzorgt regelmatig workshops die zeer hoog gewaardeerd worden waarin theorie en praktische tips samengaan.
Spreker: Inge Aalberse

Leerlingen leren door te doen (praktijklessen) en gebruiken de kennis die ze leren en oefenen tijdens rekenen en Nederlands (theorieles) Of is het andersom? Leren leerlingen eerst iets in de boeken en gebruiken die kennis in de praktijk. Wij zoeken naar de integratie tussen theorie en praktijk, wij zoeken naar betekenisvol leren, omdat leerlingen dan nuttiger en beter leren. Door een voorbeeld te laten zien, hopen we dat u nieuwsgierig wordt en zelf aan de slag wil en gaat!
Spreker: Vakbondsconsulenten AOb (AOb)

In deze workshop wordt inhoud gegeven aan uw rechtspositie in het onderwijs. In deze workshop kunt u ook terecht met vragen over uw eigen rechtspositie. Vakbondsconsulenten zijn werkzaam bij de AOb. Zij beantwoorden uw vragen per mail of telefonisch. Zij krijgen dagelijks van allerlei vragen op rechtspositioneel gebied.
Spreker: Miriam Schreurs en Anneloes van Dulmen

We hebben een specifieke waaier gemaakt die speciaal bedoeld is voor IB’ ers. In deze waaier staan alle belangrijke kerntaken beschreven van de intern begeleider. Deze taken zijn verdeeld in werkgebieden. Met deze waaier kunt u als IB’ er zeer specifiek handelen op de ingedeelde werkgebieden en zaken nakijken en lezen.
Spreker: Inspectie van het onderwijs

In deze workshop worden de nieuwe kaders die de inspectie hanteert uitgelegd en besproken. Wat houden de nieuwe kaders precies in? Welke kaders zijn er? Wat betekent nu eigenlijk het bekijken van de groei, ontwikkeling van de leerlingen? Welk belang heeft de eindtoets? Hoe verhoudt de norm van de eindtoets zich tot de groei van leerlingen?

Volgende stap

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden