< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Inspiratie voor jezelf en je vak.

Inspiratie voor jezelf en je vak. logo
LocatieVergadercentrum Vredenburg
Datumdo 20 april 2017
Ledenprijs€ 175
Niet-ledenprijs€ 225

De AOb: Ook voor het management!
Inspiratie voor jezelf en je vak

Op donderdag 20 april 2017 organiseert de Algemene Onderwijsbond een conferentie voor directeuren,  leidinggevenden en Intern Begeleiders in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.

Een inspirerende conferentie met twee lezingen en drie workshoprondes. 

We starten met een lezing over ‘Pijnlijke contacten’ van Ronald Hunneman. In deze lezing maakt hij duidelijk wat de problemen zijn van mensen met een beperkte sociale blik en wat dat doet in het contact met anderen.Hierna zijn er drie workshoprondes met totaal 8 workshops waaruit gekozen kan worden. De onderwerpen zijn o.a. het nieuwe inspectie kader, groepsplanloze basisschool, wet beroep leraar en executieve functies. We sluiten af met een lezing van Patrick van Veen over apenstreken, de overeenkomsten tussen een organisatie en een apenrots.

Natuurlijk is er tussendoor een lunch en we sluiten af met een drankje.

U kan zich tot 13 april aanmelden voor deze conferentie. 

Laat u zich inspireren?

09.00 - 09.30 uur Inloop
09.30 - 09.45 uur Start conferentie / inleiding
09.45 - 10.45 uur Lezing door Ronald Hunneman
11.00 - 12.00 uur 1e workshopronde
12.00 - 12.45 uur Lunch
12.45 - 13.45 uur 2e workshopronde
14.00 - 15.00 uur 3e workshopronde
15.15 - 16.15 uur Lezing Patrick van Veen
16.30 uur Afsluiting met borrel
Spreker: Ronald Hunneman (Docent/onderzoeker RUG)
Deze workshop is bedoeld om geïnteresseerden gevoelig te maken voor de problemen van mensen met een beperkte sociale blik. Daarnaast wordt een heldere methode aangereikt om de wereld vanuit een contactarm perspectief te bekijken. Daarbij zal blijken dat normale communicatietechnieken lang niet altijd kunnen worden toegepast, en zelfs het contact pijnlijk kunnen maken.
Spreker: Frans Lemeer
Na 17 jaar leerkracht in het SBO en 22 jaar directeur in het basisonderwijs en SBO te zijn geweest, is Frens Lemeer sinds anderhalf jaar uit loondienst en ondernemer in het onderwijs. Hij ontzorgt nu directeuren van problemen. Meestal voert hij kwaliteitsonderzoek uit, maar ook doet hij voorbereidingen voor inspectiebezoeken zoals schrijfopdrachten die betrekking hebben tot verplichte documenten die de inspectie graag wil zien. Omdat hij drie keer bewust als directeur naar een [zeer] zwakke school over gestapt is, heeft Frens heel veel ervaring met het inspectiebezoek. Zijn workshop gaat over de route van lesbezoeken naar zelfanalyse middels de dwarsdoorsnedes, die de bijnaam de satéprikker hebben gekregen.
Spreker: Jan Jutstra (Andurs)
Drijvende kracht achter Andurs is Jan Jutstra. Hij heeft een jarenlange ervaring als adviseur. Zijn kracht is dat hij op een vriendelijke, indringende manier de ander uitdaagt tot zelfreflectie en actie. Hij heeft aandacht voor de zachte menskant en tegelijkertijd is zijn aanpak er één van no-nonsense. “Als het nodig is, zetten we het even stil, maar altijd met de bedoeling om daarna uit te komen bij het doel!” Jan is van huis uit theoloog en studeerde af in het hoofdvak psychologie. Na een intensief studieprogramma heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend als organisatieadviseur, trainer en coach. Hij is zich gaan specialiseren in ‘nieuw leiderschap’ dat gebaseerd is op de concepten van ‘servant en connecting leadership’. Zijn programma’s hebben hun weg gevonden in zowel de profit als de non-profit sector. Jan is opgeleid in het toepassen van Insights Discovery . ‘Insights Discovery’ gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling te bevorderen. Insights heeft op basis van de theorie van Jung een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen een uitermate accuraat persoonlijkheidsprofiel kan worden gemaakt.
Spreker: Menno van Hasselt (Hoef O21)
Is het mogelijk om zonder groepsplan te werken? En wat levert dat een leerkracht/schoolleider op, behalve een verlaging van de administratieve last? Op de bijeenkomst doet Menno van Hasselt, auteur van 'Groepsplanloos werken, van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak' uit de doeken hoe er planmatig gehandeld kan worden zonder gebruik te maken van een groepsplan. Wat er uiteindelijk overblijft is een afspraak voor de duur van een halfjaar die een aanpassing is op een kort en bondig onderwijsplan waarin opbrengstgericht passend onderwijs op schoolniveau is beschreven.Menno van Hasselt heeft vanaf 1985 ruime onderwijservaring opgedaan en is werkzaam geweest als leerkracht, directeur en algemeen directeur in het speciaal- en basisonderwijs. In het kader van opbrengstgericht werken heeft hij voor de CED-Groep een praktisch handboek geschreven met daarin bouwstenen voor een basisschool om meer datagestuurd te gaan werken.
Spreker: nog niet bekend (Inspectie van onderwijs)
In deze workshop worden de nieuwe kaders die de inspectie hanteert uitgelegd en besproken. Wat houden de nieuwe kaders precies in? Welke kaders zijn er? Wat betekent nu eigenlijk het bekijken van de groei, ontwikkeling van de leerlingen? Welk belang heeft de eindtoets? Hoe verhoudt de norm van de eindtoets zich tot de groei van leerlingen? Schoolklimaat – onderwijsresultaten – kwaliteitszorg – financieel beheer – onderwijsproces
Spreker: Andre Rietman (André Rietman is kinder- en jeugdneuropsycholoog, GZ-psycholoog en ergotherapeut. Hij werkt in het Sofia kinderziekenhuis van het Erasmus MC Rotterdam. )
Executieve functies in de school: Denken Voelen Doen. Er is de laatste tijd toenemend aandacht voor executieve functies en problemen in de ontwikkeling hiervan. Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen hebben vaak problemen met bijvoorbeeld werkgeheugen, flexibiliteit of impulscontrole. En die problemen komen lang niet alleen tot uiting in hun leren en in hun drukke of impulsieve gedrag. Ook emotieregulatie en veel sociale vaardigheden zijn afhankelijk van diverse executieve functies. Hoogstwaarschijnlijk zijn goede executieve functies in het vak van leerkracht of schoolleider ook mooi meegenomen, zo niet noodzakelijk!
Spreker: Sense de Groot (Sense de Groot is programmamanager bij de Onderwijscoöperatie.)
Sense de Groot geeft een presentatie in de workshop over het lerarenregister. Wat houdt dit register in, wat betekent de wet beroep leraar, wat wordt verstaan onder de profesionele standaard. Het schrijven van een professioneel statuut.
Spreker: Miriam Schreurs en Anneloes van Dulmen
Regelmatig horen wij op scholen “dat moet van de inspectie”. In veel gevallen klopt dat niet, alleen weten scholen niet altijd wat er écht moet en waar de ruimte zit. Wat moet je als school op orde hebben? Wat moet volgens de wet en wat vraagt de onderwijsinspectie van scholen? Om scholen hier meer zicht op te geven, heeft Centrum onderwijs & innovatie Leiden samen met Colourfulpeople company en Pedagogum het instrument ‘Kwaliteit in een doosje’ ontwikkeld. Dit instrument geeft helderheid over het inspectiekader en de kwaliteitsgebieden. Bovenal geeft het richting in wat er moet en waar ruimte zit. Met dit instrument kunnen schoolteams in gesprek gaan met elkaar. Daarnaast kan het instrument gebruikt worden om de unieke kwaliteit en ambities van de school inzichtelijk te maken, en het draagt bij om deze uniciteit overal in de school zichtbaar te laten zijn. In de workshop: kennis over het inspectiekader nemen we je door de kwaliteitsgebieden mee. Aan het eind van die workshop heb je een beeld wat moet en wat mag. Daarnaast heb je meer inzicht in hoe de inspectie jouw school inspecteert.
Spreker: Miriam Schreurs en Anneloes van Dulmen
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het inspectiekader en worden per kwaliteitsgebied praktische voorbeelden gegeven die herkenbaar zijn vanuit de dagelijkse praktijk. Aan het eind van de workshop heb je helderheid over het nieuwe inspectiekader en de kwaliteitsgebieden. In deze workshop leer je werken met het instrument ‘Kwaliteit in een doosje’. Samen met collega’s uit het werkveld onderzoek je een praktijk vraag. Daarnaast laten we je ervaren hoe je het instrument kunt inzetten in jouw werk met jouw team. Aan het eind van de workshop heb je een idee gekregen hoe je jouw unieke school en haar kwaliteiten inzichtelijk kan maken voor de inspectie en het eigen team.
Spreker: Edith Wachelder (Adviseur Re-integratie en Outplacement, werkzaam voor Maas groep )
Zieke werknemers, werknemers die misschien niet goed op hun plek zitten…. we lopen er allemaal tegenaan in de praktijk. En graag willen we het goed doen, toch? Goed werkgeverschap betekent de goeie dingen doen voor zowel je collega, als voor je school en voor jouw organisatie in het algemeen. En hoe mooi is het als we dat vanuit een positieve kijk kunnen doen?
  do 20 apr 2017
11:00 - 12:00
do 20 apr 2017
12:45 - 13:44
do 20 apr 2017
14:00 - 15:00
Pijnlijke contacten
meer info
Vrij    
De satéprikker: van lesbezoek naar zelfanalyse
meer info
Vrij   Vrij
Insights discovery
meer info
Vrij Vrij  
Groepsplanloze basisschool
meer info
    Vrij
Nieuwe inspectiekader
meer info
Vrij    
Executieve functiestoornissen: cognitieve én sociaal emotionele problemen.
meer info
  Vrij Vrij
Wet Beroep leraar, meer dan het lerarenregister.
meer info
Vrij Vrij  
Kennis over het nieuwe inspectiekader
meer info
  Vrij  
Werken met het nieuwe inspectiekader
meer info
    Vrij
Goed werkgeverschap? Hoe doe je dat?
meer info
  Vrij Vrij
Prijs leden€ 175
Prijs niet-leden€ 225
LocatieVergadercentrum Vredenburg
Adres Vredenburg 19 3511BB Utrecht (google maps)
Plaatsen9
Nog beschikbaar9
ContactInke Wentink (inke_wentink@kpnplanet.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden