< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Landelijk congres AOb en HJK: Het jonge kind

Landelijk congres AOb en HJK: Het jonge kind  logo
LocatieSpant! Bussum
Datumwo 11 april 2018
Ledenprijs€ 195
Niet-ledenprijs€ 225

Dit is hét congres voor de onderbouw. Voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies. Het thema dit jaar is: Spel in zicht. Op woensdag 11 april 2018 is de derde editie van dit succesvolle evenement in Bussum. 

We starten met de inspirerende lezing 'Kinderspel is geen kinderspel' van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont daarna kun je kiezen uit dertig workshops, lezingen en inspirerende praktijkvoorbeelden die gegeven worden door specialisten of collega’s. Tussendoor kun je terecht op de informatiemarkt. Daar staan o.a. Uitgeverij Pica, Driestar Educatief, Muiswerk Educatief, Bazalt, LBJK, Muisje Sensitief en Filosofiejuf.nl.

Prijs
Kortingsprijs leden AOb en abonnees HJK € 195 
Normale prijs € 225 
De prijs is inclusief lunch en slotborrel

Leden van de AOb maken gebruik van de voordeelprijs door hun lidmaatschapsnummer in te voeren.
Abonnees van HJK geven hun abonneenummer op en vullen op de plaats van het AOb-lidmaatschapsnummer de code 123456 in.

Betalen is mogelijk met iDeal of per factuur. De factuur kun je naar jouw school laten sturen. 
Let daarbij op het volgende: geef de juiste naam van de instelling en het mailadres door als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Ben je er niet zeker van naar wie je de rekening kunt sturen? Informeer dan eerst bij de schoolleiding naar het juiste adres. Verkeerde adressering en/of tenaamstelling kan er toe leiden dat de rekening niet wordt betaald en dat jouw inschrijving niet is voltooid.

Vraag de kosten terug op school
In de cao primair onderwijs is voor elke voltijdbaan 500 euro budget beschikbaar voor individuele nascholing. Maak daar in overleg met de schoolleider gebruik van.

Gebruik de uren voor individuele scholing
In de cao primair onderwijs heeft iedere leerkracht recht op 2 uur voor individuele scholing per week. Deze uren kan je opsparen voor conferenties of een opleiding. Maak daar gebruik van!

Programmaoverzicht 
Een volledig programma-overzicht kun je via deze link downloaden. Daarin staan alle workshops en tijden. Heb je nog vragen over de conferentie? Mail dan naar scholing@aob.nl 

09.00-09.30 uur Inloop en koffie
09.30-10.30 uur Opening, lezing Steven Pont
10.30-10.45 uur Pauze en zaalwissel
10.45-12.00 uur Eerste workshopronde
12.00-13.00 uur Lunch
13.00-14.15 uur Tweede workshopronde
14.15-14.30 uur Pauze en zaalwissel
14.30-15.45 uur Derde Workshopronde
15.45-16.15 uur Slotborrel
Spreker: Bea Pompert
Spel is voor alle kinderen de basis voor hun ontwikkeling en leren. Toch lijkt de vertaling van dit uitgangspunt nog niet zo gemakkelijk. Misschien willen we wel heel graag spelen met onze kinderen, maar weten niet zo goed hoe. Deze lezing van onderwijsontwikkelaar Bea Pompert gaat in op de rol van de professional die er in slaagt, samen met kinderen, spelactiviteiten te ontwerpen en te begeleiden op zo'n manier dat een gedeelde wereld ontstaat. 
Spreker: Irma Smegen
Kinderen krijgen heel wat prikkels te verwerken en hebben steeds vaker last van spanning. Met mindfulness ontwikkelen ze vaardigheden om zich te ontspannen, te concentreren en zo in balans te blijven. In deze workshop leer hoe je rustmomenten kunt creëren en mindfulness spelenderwijs en op een eenvoudige manier in je groep kunt introduceren.
Spreker: Denise Bontje
Kinderen zijn makers. Wij zijn makers… alleen zijn we het misschien een beetje vergeten. Misschien denken we bij ‘media’ vooral aan een rustmomentje. Maar… Dat hoeft niet zo te zijn en zeker niet op de groep. Tijdens deze workshop van taalkundige en theatermaker Denise Bontje gaan we aan de slag met media. Laat je inspireren door media, maak er gebruik van en geef het goede voorbeeld
Spreker: Jenthe Baeyens
Fantasiespel is het spelen van verhalen. Wanneer kinderen deze verhalen vertellen en dicteren zodat de volwassene het op kan schrijven, krijgt het spel een andere vorm: het spel gaat verder in woorden. Maar dit geschreven verhaal is pas compleet als het weer tot leven wordt gebracht en dat kan door het met elkaar te dramatiseren. Tijdens deze presentatie staat de narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van de eigen verhalen van kinderen centraal.
Spreker: Tinka Hofmeijer en Anneke Elenbaas -van Ommen
Iedere professional die werkzaam is in de voor- en vroegschoolse periode weet dat spel en spelen cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar wat is spel eigenlijk precies? Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? Op welke wijze kun je het spel verrijken? In deze workshop krijgen we beter zicht op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren.
Spreker: Laura Minderhoud
Wat is het belang van het geven van pedagogische ruimte tijdens het buitenspelen? In diverse groepen en plenair gaan we in gesprek over praktijkvoorbeelden. Waar let je op bij het naar buiten gaan met kinderen; welke ontwikkelingsgebieden biedt deze plek; hoe kan je dat wel/niet stimuleren; wanneer en hoe stel je grenzen?
Spreker: Jenny van de Laar, Imke Houben en Anke Crijns
De coaches van de Synergieschool willen u laten zien hoe zij de talenten van hun kinderen naar boven halen! Op de Synergieschool staat het kind centraal en volgt het de workshops die bij zijn niveau en talent passen. Op deze basisschool komen regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs bij elkaar onder het motto ieder kind speciaal. Drie leerkrachten van de Synergieschool Roermond nemen u mee in het gepersonaliseerd spelend leren; werken met digitale individuele ontwikkelings plannen en mindmaps.
Spreker: Loes de Rooij en Annelies Meijer
In deze sessie nemen Loes de Rooij en Annelies Meijer je mee in de wereld van het faseonderwijs. Aan de hand van beeldmateriaal laten zij zien wat faseonderwijs is, waarom je als school hiervoor zou kunnen kiezen. Ook laten ze de voordelen van faseonderwijs zien voor de doorgaande lijn in de onderbouw en een soepele overgang van de kleutergroep naar groep 3 en welke keuzes je hierin kunt maken.
Spreker: Ineke Oenema-Mostert en Harry Janssens
De kernkwaliteit van de begeleiding van en het onderwijs aan jonge kinderen is om via de krachtige leeromgeving het kind zijn talenten te laten ontdekken. De sleutel tot het vormgeven van interessante, uitdagende en betekenisvolle activiteiten voor het jonge kind, is het afstemmen op de ontwikkeling van het kind: niet te moeilijk, niet te makkelijk. Aan de hand van veel inspirerende voorbeelden en activiteiten wordt het waarom, hoe en wat van het stapsgewijs onderwijs en de plaats van spel hierin verkend.
Spreker: Esther Sloots
Veel onderbouwgroepen lopen vol, sommigen met veel meer dan dertig kinderen. En daar sta je toch meestal in je eentje voor. In een open space-bijeenkomst verkennen we samen de problemen die dat oplevert. Maar ook welke oplossingen er zijn. Zijn er didactische oplossingen? Moeten klassen kleiner? Wat kan de rol van de onderwijsassistent zijn? Het idee achter een open space bijeenkomst is dat we van elkaar leren.
Spreker: Aleid Beets Kessens
Samen gaan we aan de slag met deksels en doppen. Door jouw spelervaringen van dat moment te koppelen aan theoretische modellen analyseren we welke spelcategorieën en ontwikkelingsdoelen aan bod (kunnen) komen. Op basis van het daardoor ontstane inzicht krijg je de gelegenheid een spelaanbod te ontwikkelen waarmee je afstemt op de speelbehoeften van (een van) jouw kinderen.
Spreker: Rianne Hofma
Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar ook voor kleuters zijn er voldoende mogelijkheden om ze van mindmapping te laten profiteren. Het visualiseren van woorden zorgt ervoor dat kleuters in staat zijn om mindmaps te ‘lezen’. Rianne Hofma zet deze werkvorm in bij woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren en werkt inmiddels al een aantal jaren met deze didactiek. Ze merkt dat haar leerlingen enthousiast zijn, een andere luisterhouding ontwikkelen en beter scoren.
Spreker: Peter de Vries
In deze sessie maken deelnemers in een interactieve presentatie kennis met Ouderbetrokkenheid 3.0. Al jaren geven we informatieavonden en houden we tienminuten-gesprekken, maar worden leerlingen daar nu beter van? Laat je inspireren door Ouderbetrokkenheid 3.0, een manier van denken die je helpt om een goede samenwerking met ouders te realiseren waar jonge leerlingen beter van worden.
Spreker: Margot Wouterse - Schmitz
Veel kinderen maken zich in de flow van het winkelspel nieuwe vaardigheden eigen, zowel kleuters als kinderen van groep drie. Ze leren niet alleen te denken en handelen vanuit verschillend perspectief: de klant, de verkoper en de leverancier maar zijn ook vanuit die rollen bezig met rekenen, lezen en schrijven. U ziet en ervaart hoe u het winkelspel eerst faciliteert en daarna in een rol demonstreert, begeleidt en verbindt met het spel in andere hoeken.
Spreker: Froukje Hajer
Kinderen spelen! Het is niet altijd vanzelfsprekend dat ze daar de ruimte en tijd voor hebben én krijgen. Overbescherming ligt op de loer, en gevaren zitten in een klein hoekje, en er moet aan veel eisen worden voldaan. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers doen hun uiterste best kinderen optimaal te laten spelen. Hoe kan je vanuit een visie op spelen met risico’s omgaan, hoe bespreek je die met ouders, en waar liggen grenzen? Aan de hand van situaties in de dagelijkse praktijk gaan we na hoe we kinderen optimaal kunnen laten spelen, met grenzen, uitdagingen én risico’s.
Spreker: Femke van der Wilt
We gaan in op de mogelijke oorzaken van sociale afwijzing: waarom worden sommige kinderen prima geaccepteerd door hun klasgenootjes terwijl anderen buiten de groep vallen? Na een brainstormsessie gaan we in op de relatie tussen de communicatieve taalvaardigheid van kinderen en hun sociale positie in de klas. Ook komt de rol van de leerkracht aan bod: wat kan hij of zij doen om de sociale relaties tussen kinderen te bevorderen?
Spreker: Fiona Whelan en Diny van der Aalsvoort
In deze lezing vertellen Fiona en Diny over het belang van kennis en kunde over je eigen lichaam en hoe je je verhoudt tot de ruimte en tot andere kinderen. De oefeningen die zij toelichten dragen bij aan het besef van jonge leerlingen over hun eigen bewegingen en de rol van de ruimte om hen heen bij meten en meetkunde. De voorbeelden die worden aangereikt aan de hand van foto’s met een toelichting op de praktische uitwerking in de klas, kunnen de toehoorders na afloop van de lezing zelf uitvoeren in hun klas.
Spreker: Marja van Delden en Bianka Heida
Kleuters moeten veel en hun juffen ook. Omdat het programma vol zit, wordt er soms beknibbeld op de buitenspeeltijd. In deze presentatie krijg je handvatten om de waarde te zien van dat buitenspelen. We stellen de vragen: worden kinderen slimmer en vaardiger van buitenspelen? Je zult ontdekken dat het buiten ook Onderwijstijd is. Dat je heel gemakkelijk rekenactiviteiten kunt aanbieden in de zandbak.
Spreker: Lisanne Quinten en Nicole van Amelsvoort
De inhoud van deze workshop beantwoordt de vraag wat er gebeurt als je betrokkenheid als uitgangspunt voor het ontwerpen van je onderwijsaanbod neemt. Hoe is dit van invloed op ontwikkelingskansen van jonge kinderen? Welke materialen zijn geschikt wanneer je vanuit deze visie werkt? Al spelend verkennen we de waarde van het werken met loose parts. We nemen je graag mee in het proces van ‘Niets of alles?!’.
Spreker: Eva Dierickx
Wanneer kleuters spelend vechten of ‘schieten met geweren’ beschouwen leerkrachten dit doorgaans ook als agressief en problematisch gedrag en minder als ontwikkelingsspel. In deze interactieve lezing staan we stil bij het verschil tussen beide. Is spelend vechten problematisch? Spelen jongens en meisjes even vaak stoeispel of vechtend rollenspel? En zo niet, hoe kunnen we dit verschil verklaren? Wat kan de rol van de leerkracht zijn bij het spelend vechtspel in de kleuterklas?
Spreker: Theo de Groot en Mariska Beenhakker
Het spelend leren van het jonge kind herken je aan variatie, structuur en zelfregulatie. Welke speelkriebels een specifieke situatie oproept is heel persoonlijk. In het speellokaal tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden deze persoonlijke speelkriebels zichtbaar. Aan de hand van filmbeelden en praktische opdrachten met sport- en spelmaterialen zal helder worden dat speelkriebels zich niet beperken tot het motorische domein.
Spreker: Cobi Visser
Steeds meer scholen werken vanuit hun visie op goed onderwijs met een combinatiegroep 2/3. Een combinatiegroep 2/3 kan op verantwoorde wijze worden vormgegeven, zonder dat de leerkracht een van de groepen te kort doet. Daarbij komt spelend leren in zicht. Want - met een variant op Loesje - wat er ook speelt in groep 2/3, laat het vooral de kinderen zijn!
Spreker: Esther de Boer en Mariken Althuizen
Spelen is voor kinderen dé manier waarop zij kennismaken met alle facetten van het leven en de wereld. Door kinderen in hun spel te observeren, kun je veel over ze leren. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong spelen vaak anders dan hun leeftijdsgenootjes. Zij zijn creatief in het bedenken van eigen spellen en regels. Het is de uitdaging van de opvoeders en leerkrachten om dit te herkennen, te leren begrijpen, erop in te spelen en vooral: ervan te genieten!
Spreker: Ilonka van der Sommen
Alle leerlingen zijn verschillend, voor ons als professionals de uitdaging om een prikkelend spelaanbod te creëren. Je krijgt een korte schets over waar zichtbaar gedrag mogelijk vandaan komt als het gaat over de prikkelverwerking. Hierbij gaat het om activeren, motiveren, stimuleren, reguleren en nog veel meer. Wat voor de één prikkeldempend kan zijn is voor de ander misschien prikkeluitdagend.
Spreker: Annerieke Boland
Vooruitkijken en terugkijken is veel meer dan kinderen een hoek laten kiezen of evalueren wat goed en fout ging. En hoewel het de ontwikkeling van zelfsturing en de kwaliteit van spel sterk ondersteunt,passen de meeste leerkrachten het nog niet toe. In deze presentatie behandelen we kort enige theorie. Vervolgens bespreken we, ondersteund met beeldmateriaal, enkele praktijkvoorbeelden van leerkrachten die vooruitkijken en terugkijken in hun groep hebben ingevoerd. Hoe hebbenze het aangepakt? Welke effecten zagen ze bij de kinderen? Welke dilemma’s kwamen ze tegen? Tot slot maken de deelnemers een plan voor hun eigen praktijk.
Spreker: Hermine van Hemert en Christine Goedhart (Inspectie van het Onderwijs)
In de nieuwe werkwijze van de onderwijsinspectie is veel ruimte voor de dialoog over keuzes die de school maakt in het onderwijs. Die dialoog voeren inspecteurs graag met de scholen (leraren, directies en besturen). In deze workshop van twee onderwijsinspecteurs, willen we nagaan hoe dat zit met goed onderwijs aan kleuters en op welke wijze kleuterleraren, beleidsmakers voor goed kleuteronderwijs en andere geïnteresseerden het onderzoekskader van de inspectie zelf kunnen gebruiken om doelgericht te werken aan hun onderwijs.
Spreker: Mariëlle Vorstenbos en Melissa van den Berg.
Samenwerking in een IKC betekent dat de pedagogisch medewerker en de leerkracht samen het kind alle kansen gunnen om te exploreren, te spelen en ervaringen op te doen. Hoe kun je deze samenwerking concreet vormgeven,zodat het spel van het kind door gaan op verschillende locaties en in verschillende settings. In deze workshop hoor je ervaringen uit de praktijk van een IKC in Vlaardingen en denk je erover na hoe dit bij jou vorm zou kunnen krijgen.
Spreker: Wilna van den Heuvel
In deze workshop wordt een combinatie gemaakt van theorie en praktijk. De niet-speelwereld van Vermeer (1955)krijgt handen en voeten, waardoor er meer inzicht komt in hoe het spel van kinderen op spelen lijkt maar het eigenlijk niet is. Hoe je dit kunt begeleiden in de praktijk gaan we bespreken aan de hand van casuïstiek, maar ook door het zelf te ervaren.
Spreker: Tinka Hofmeijer en Anneke Elenbaas -van Ommen
Iedere professional die werkzaam is in de voor- en vroegschoolse periode weet dat spel en spelen cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar wat is spel eigenlijk precies? Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? Op welke wijze kun je het spel verrijken? In deze workshop krijgen we beter zicht op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren.
  wo 11 apr 2018
10:45 - 12:00
wo 11 apr 2018
13:00 - 14:15
wo 11 apr 2018
14:30 - 15:45
Lezing: Spel in zicht … er is nog een wereld te winnen
meer info
Vrij    
Lezing: spelen in stilte, mindfulness met jonge kinderen
meer info
Vrij    
Workshop: Maken met kleuters – aan de slag met media!
meer info
Vrij    
Presentatie: ‘Het begint met de coole pelikaan! Kinderen spelen hun eigen verhaal.
meer info
  Vol  
Workshop: Zet spel op de kaart!
meer info
Vol    
Workshop: pedagogische ruimte bieden bij buiten spelen
meer info
Vrij    
Praktijkvoorbeeld: Spelend leren op de Synergieschool
meer info
Vrij    
Praktijkvoorbeeld: Faseonderwijs voor soepele overgang 2-3
meer info
Vrij    
Lezing: Lerende lol: ontdekken, onthouden, ontwikkelen
meer info
  Vol  
Open space bijeenkomst: hoe ga ik om met een volle klas
meer info
  Vrij  
Workshop: dekselse doppen; spel in-zicht!
meer info
  Vol  
Workshop: leer kleuters mindmappen
meer info
Vrij    
Interactieve presentatie: Ouderbetrokkenheid 3.0 een aanpak die tijd en energie oplevert!
meer info
  Vrij  
Workshop: leren in de flow van het winkelspel
meer info
  Vol  
Lezing: Spelen met risico’s
meer info
  Vol  
Workshop: Sociale relaties in de kleuterklas
meer info
  Vrij  
Lezing: Embodiment: kennis over je eigen lichaam zodat je meten en meetkunde kan snappen
meer info
    Vrij
Praktijkvoorbeeld: Slimmer worden in de zandbak
meer info
    Vol
Workshop: Niets of alles?!
meer info
    Vrij
Workshop: Spelend vechten in de onderbouw
meer info
    Vrij
Lezing: Speelkriebels, wat kun je er mee ?!
meer info
    Vrij
Workshop: ‘Spel in zicht!’ in de combinatiegroep 2/3
meer info
    Vol
Workshop: Ontwikkelingsvoorsprong, hoe speel je het spel?
meer info
    Vol
Workshop: Prikkel je mee?
meer info
    Vrij
Interactieve presentatie:vooruitkijken en terugkijken als essentieel onderdeel van vrij spel
meer info
Vrij    
Workshop: De inspectie en het onderwijs aan jongere kinderen
meer info
Vrij    
Workshop: Samenwerking in een IKC
meer info
  Vrij  
Workshop: De wereld van 'zogenaamd'of 'voor de nep'
meer info
    Vrij
Workshop: Zet spel op de kaart!
meer info
  Vrij  
Prijs leden€ 195
Prijs niet-leden€ 225
LocatieSpant! Bussum
Adres Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum (google maps)
Plaatsen550
Nog beschikbaar143
ContactTineke Schaafsma/Shanti Jagdew (mz@aob.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden