Inschrijven Landelijk congres AOb en HJK: Het jonge kind

Kies workshops

  wo 11 apr 2018
10:45 - 12:00
wis selectie
wo 11 apr 2018
13:00 - 14:15
wis selectie
wo 11 apr 2018
14:30 - 15:45
wis selectie
Lezing: Spel in zicht … er is nog een wereld te winnen
meer info
   
Lezing: spelen in stilte, mindfulness met jonge kinderen
meer info
   
Workshop: Maken met kleuters – aan de slag met media!
meer info
   
Presentatie: ‘Het begint met de coole pelikaan! Kinderen spelen hun eigen verhaal.
meer info
  Vol  
Workshop: Zet spel op de kaart!
meer info
Vol    
Workshop: pedagogische ruimte bieden bij buiten spelen
meer info
   
Praktijkvoorbeeld: Spelend leren op de Synergieschool
meer info
   
Praktijkvoorbeeld: Faseonderwijs voor soepele overgang 2-3
meer info
   
Lezing: Lerende lol: ontdekken, onthouden, ontwikkelen
meer info
  Vol  
Open space bijeenkomst: hoe ga ik om met een volle klas
meer info
   
Workshop: dekselse doppen; spel in-zicht!
meer info
  Vol  
Workshop: leer kleuters mindmappen
meer info
   
Interactieve presentatie: Ouderbetrokkenheid 3.0 een aanpak die tijd en energie oplevert!
meer info
   
Workshop: leren in de flow van het winkelspel
meer info
  Vol  
Lezing: Spelen met risico’s
meer info
  Vol  
Workshop: Sociale relaties in de kleuterklas
meer info
  Vol  
Lezing: Embodiment: kennis over je eigen lichaam zodat je meten en meetkunde kan snappen
meer info
   
Praktijkvoorbeeld: Slimmer worden in de zandbak
meer info
    Vol
Workshop: Niets of alles?!
meer info
   
Workshop: Spelend vechten in de onderbouw
meer info
    Vol
Lezing: Speelkriebels, wat kun je er mee ?!
meer info
   
Workshop: ‘Spel in zicht!’ in de combinatiegroep 2/3
meer info
    Vol
Workshop: Ontwikkelingsvoorsprong, hoe speel je het spel?
meer info
    Vol
Workshop: Prikkel je mee?
meer info
    Vol
Interactieve presentatie:vooruitkijken en terugkijken als essentieel onderdeel van vrij spel
meer info
Vol    
Workshop: De inspectie en het onderwijs aan jongere kinderen
meer info
Vol    
Workshop: Samenwerking in een IKC
meer info
   
Workshop: De wereld van 'zogenaamd'of 'voor de nep'
meer info
   
Workshop: Zet spel op de kaart!
meer info
   
Spreker: Bea Pompert

Spel is voor alle kinderen de basis voor hun ontwikkeling en leren. Toch lijkt de vertaling van dit uitgangspunt nog niet zo gemakkelijk. Misschien willen we wel heel graag spelen met onze kinderen, maar weten niet zo goed hoe. Deze lezing van onderwijsontwikkelaar Bea Pompert gaat in op de rol van de professional die er in slaagt, samen met kinderen, spelactiviteiten te ontwerpen en te begeleiden op zo'n manier dat een gedeelde wereld ontstaat. 
Spreker: Irma Smegen

Kinderen krijgen heel wat prikkels te verwerken en hebben steeds vaker last van spanning. Met mindfulness ontwikkelen ze vaardigheden om zich te ontspannen, te concentreren en zo in balans te blijven. In deze workshop leer hoe je rustmomenten kunt creëren en mindfulness spelenderwijs en op een eenvoudige manier in je groep kunt introduceren.
Spreker: Denise Bontje

Kinderen zijn makers. Wij zijn makers… alleen zijn we het misschien een beetje vergeten. Misschien denken we bij ‘media’ vooral aan een rustmomentje. Maar… Dat hoeft niet zo te zijn en zeker niet op de groep. Tijdens deze workshop van taalkundige en theatermaker Denise Bontje gaan we aan de slag met media. Laat je inspireren door media, maak er gebruik van en geef het goede voorbeeld
Spreker: Jenthe Baeyens

Fantasiespel is het spelen van verhalen. Wanneer kinderen deze verhalen vertellen en dicteren zodat de volwassene het op kan schrijven, krijgt het spel een andere vorm: het spel gaat verder in woorden. Maar dit geschreven verhaal is pas compleet als het weer tot leven wordt gebracht en dat kan door het met elkaar te dramatiseren. Tijdens deze presentatie staat de narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van de eigen verhalen van kinderen centraal.
Spreker: Tinka Hofmeijer en Anneke Elenbaas -van Ommen

Iedere professional die werkzaam is in de voor- en vroegschoolse periode weet dat spel en spelen cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar wat is spel eigenlijk precies? Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? Op welke wijze kun je het spel verrijken? In deze workshop krijgen we beter zicht op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren.
Spreker: Laura Minderhoud

Wat is het belang van het geven van pedagogische ruimte tijdens het buitenspelen? In diverse groepen en plenair gaan we in gesprek over praktijkvoorbeelden. Waar let je op bij het naar buiten gaan met kinderen; welke ontwikkelingsgebieden biedt deze plek; hoe kan je dat wel/niet stimuleren; wanneer en hoe stel je grenzen?
Spreker: Jenny van de Laar, Imke Houben en Anke Crijns

De coaches van de Synergieschool willen u laten zien hoe zij de talenten van hun kinderen naar boven halen! Op de Synergieschool staat het kind centraal en volgt het de workshops die bij zijn niveau en talent passen. Op deze basisschool komen regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs bij elkaar onder het motto ieder kind speciaal. Drie leerkrachten van de Synergieschool Roermond nemen u mee in het gepersonaliseerd spelend leren; werken met digitale individuele ontwikkelings plannen en mindmaps.
Spreker: Loes de Rooij en Annelies Meijer

In deze sessie nemen Loes de Rooij en Annelies Meijer je mee in de wereld van het faseonderwijs. Aan de hand van beeldmateriaal laten zij zien wat faseonderwijs is, waarom je als school hiervoor zou kunnen kiezen. Ook laten ze de voordelen van faseonderwijs zien voor de doorgaande lijn in de onderbouw en een soepele overgang van de kleutergroep naar groep 3 en welke keuzes je hierin kunt maken.
Spreker: Ineke Oenema-Mostert en Harry Janssens

De kernkwaliteit van de begeleiding van en het onderwijs aan jonge kinderen is om via de krachtige leeromgeving het kind zijn talenten te laten ontdekken. De sleutel tot het vormgeven van interessante, uitdagende en betekenisvolle activiteiten voor het jonge kind, is het afstemmen op de ontwikkeling van het kind: niet te moeilijk, niet te makkelijk. Aan de hand van veel inspirerende voorbeelden en activiteiten wordt het waarom, hoe en wat van het stapsgewijs onderwijs en de plaats van spel hierin verkend.
Spreker: Esther Sloots

Veel onderbouwgroepen lopen vol, sommigen met veel meer dan dertig kinderen. En daar sta je toch meestal in je eentje voor. In een open space-bijeenkomst verkennen we samen de problemen die dat oplevert. Maar ook welke oplossingen er zijn. Zijn er didactische oplossingen? Moeten klassen kleiner? Wat kan de rol van de onderwijsassistent zijn? Het idee achter een open space bijeenkomst is dat we van elkaar leren.
Spreker: Aleid Beets Kessens

Samen gaan we aan de slag met deksels en doppen. Door jouw spelervaringen van dat moment te koppelen aan theoretische modellen analyseren we welke spelcategorieën en ontwikkelingsdoelen aan bod (kunnen) komen. Op basis van het daardoor ontstane inzicht krijg je de gelegenheid een spelaanbod te ontwikkelen waarmee je afstemt op de speelbehoeften van (een van) jouw kinderen.
Spreker: Rianne Hofma

Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar ook voor kleuters zijn er voldoende mogelijkheden om ze van mindmapping te laten profiteren. Het visualiseren van woorden zorgt ervoor dat kleuters in staat zijn om mindmaps te ‘lezen’. Rianne Hofma zet deze werkvorm in bij woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren en werkt inmiddels al een aantal jaren met deze didactiek. Ze merkt dat haar leerlingen enthousiast zijn, een andere luisterhouding ontwikkelen en beter scoren.
Spreker: Peter de Vries

In deze sessie maken deelnemers in een interactieve presentatie kennis met Ouderbetrokkenheid 3.0. Al jaren geven we informatieavonden en houden we tienminuten-gesprekken, maar worden leerlingen daar nu beter van? Laat je inspireren door Ouderbetrokkenheid 3.0, een manier van denken die je helpt om een goede samenwerking met ouders te realiseren waar jonge leerlingen beter van worden.
Spreker: Margot Wouterse - Schmitz

Veel kinderen maken zich in de flow van het winkelspel nieuwe vaardigheden eigen, zowel kleuters als kinderen van groep drie. Ze leren niet alleen te denken en handelen vanuit verschillend perspectief: de klant, de verkoper en de leverancier maar zijn ook vanuit die rollen bezig met rekenen, lezen en schrijven. U ziet en ervaart hoe u het winkelspel eerst faciliteert en daarna in een rol demonstreert, begeleidt en verbindt met het spel in andere hoeken.
Spreker: Froukje Hajer

Kinderen spelen! Het is niet altijd vanzelfsprekend dat ze daar de ruimte en tijd voor hebben én krijgen. Overbescherming ligt op de loer, en gevaren zitten in een klein hoekje, en er moet aan veel eisen worden voldaan. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers doen hun uiterste best kinderen optimaal te laten spelen. Hoe kan je vanuit een visie op spelen met risico’s omgaan, hoe bespreek je die met ouders, en waar liggen grenzen? Aan de hand van situaties in de dagelijkse praktijk gaan we na hoe we kinderen optimaal kunnen laten spelen, met grenzen, uitdagingen én risico’s.
Spreker: Femke van der Wilt

We gaan in op de mogelijke oorzaken van sociale afwijzing: waarom worden sommige kinderen prima geaccepteerd door hun klasgenootjes terwijl anderen buiten de groep vallen? Na een brainstormsessie gaan we in op de relatie tussen de communicatieve taalvaardigheid van kinderen en hun sociale positie in de klas. Ook komt de rol van de leerkracht aan bod: wat kan hij of zij doen om de sociale relaties tussen kinderen te bevorderen?
Spreker: Fiona Whelan en Diny van der Aalsvoort

In deze lezing vertellen Fiona en Diny over het belang van kennis en kunde over je eigen lichaam en hoe je je verhoudt tot de ruimte en tot andere kinderen. De oefeningen die zij toelichten dragen bij aan het besef van jonge leerlingen over hun eigen bewegingen en de rol van de ruimte om hen heen bij meten en meetkunde. De voorbeelden die worden aangereikt aan de hand van foto’s met een toelichting op de praktische uitwerking in de klas, kunnen de toehoorders na afloop van de lezing zelf uitvoeren in hun klas.
Spreker: Marja van Delden en Bianka Heida

Kleuters moeten veel en hun juffen ook. Omdat het programma vol zit, wordt er soms beknibbeld op de buitenspeeltijd. In deze presentatie krijg je handvatten om de waarde te zien van dat buitenspelen. We stellen de vragen: worden kinderen slimmer en vaardiger van buitenspelen? Je zult ontdekken dat het buiten ook Onderwijstijd is. Dat je heel gemakkelijk rekenactiviteiten kunt aanbieden in de zandbak.
Spreker: Lisanne Quinten en Nicole van Amelsvoort

De inhoud van deze workshop beantwoordt de vraag wat er gebeurt als je betrokkenheid als uitgangspunt voor het ontwerpen van je onderwijsaanbod neemt. Hoe is dit van invloed op ontwikkelingskansen van jonge kinderen? Welke materialen zijn geschikt wanneer je vanuit deze visie werkt? Al spelend verkennen we de waarde van het werken met loose parts. We nemen je graag mee in het proces van ‘Niets of alles?!’.
Spreker: Eva Dierickx

Wanneer kleuters spelend vechten of ‘schieten met geweren’ beschouwen leerkrachten dit doorgaans ook als agressief en problematisch gedrag en minder als ontwikkelingsspel. In deze interactieve lezing staan we stil bij het verschil tussen beide. Is spelend vechten problematisch? Spelen jongens en meisjes even vaak stoeispel of vechtend rollenspel? En zo niet, hoe kunnen we dit verschil verklaren? Wat kan de rol van de leerkracht zijn bij het spelend vechtspel in de kleuterklas?
Spreker: Theo de Groot en Mariska Beenhakker

Het spelend leren van het jonge kind herken je aan variatie, structuur en zelfregulatie. Welke speelkriebels een specifieke situatie oproept is heel persoonlijk. In het speellokaal tijdens de lessen bewegingsonderwijs worden deze persoonlijke speelkriebels zichtbaar. Aan de hand van filmbeelden en praktische opdrachten met sport- en spelmaterialen zal helder worden dat speelkriebels zich niet beperken tot het motorische domein.
Spreker: Cobi Visser

Steeds meer scholen werken vanuit hun visie op goed onderwijs met een combinatiegroep 2/3. Een combinatiegroep 2/3 kan op verantwoorde wijze worden vormgegeven, zonder dat de leerkracht een van de groepen te kort doet. Daarbij komt spelend leren in zicht. Want - met een variant op Loesje - wat er ook speelt in groep 2/3, laat het vooral de kinderen zijn!
Spreker: Esther de Boer en Mariken Althuizen

Spelen is voor kinderen dé manier waarop zij kennismaken met alle facetten van het leven en de wereld. Door kinderen in hun spel te observeren, kun je veel over ze leren. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong spelen vaak anders dan hun leeftijdsgenootjes. Zij zijn creatief in het bedenken van eigen spellen en regels. Het is de uitdaging van de opvoeders en leerkrachten om dit te herkennen, te leren begrijpen, erop in te spelen en vooral: ervan te genieten!
Spreker: Ilonka van der Sommen

Alle leerlingen zijn verschillend, voor ons als professionals de uitdaging om een prikkelend spelaanbod te creëren. Je krijgt een korte schets over waar zichtbaar gedrag mogelijk vandaan komt als het gaat over de prikkelverwerking. Hierbij gaat het om activeren, motiveren, stimuleren, reguleren en nog veel meer. Wat voor de één prikkeldempend kan zijn is voor de ander misschien prikkeluitdagend.
Spreker: Annerieke Boland

Vooruitkijken en terugkijken is veel meer dan kinderen een hoek laten kiezen of evalueren wat goed en fout ging. En hoewel het de ontwikkeling van zelfsturing en de kwaliteit van spel sterk ondersteunt,passen de meeste leerkrachten het nog niet toe. In deze presentatie behandelen we kort enige theorie. Vervolgens bespreken we, ondersteund met beeldmateriaal, enkele praktijkvoorbeelden van leerkrachten die vooruitkijken en terugkijken in hun groep hebben ingevoerd. Hoe hebbenze het aangepakt? Welke effecten zagen ze bij de kinderen? Welke dilemma’s kwamen ze tegen? Tot slot maken de deelnemers een plan voor hun eigen praktijk.
Spreker: Hermine van Hemert en Christine Goedhart (Inspectie van het Onderwijs)

In de nieuwe werkwijze van de onderwijsinspectie is veel ruimte voor de dialoog over keuzes die de school maakt in het onderwijs. Die dialoog voeren inspecteurs graag met de scholen (leraren, directies en besturen). In deze workshop van twee onderwijsinspecteurs, willen we nagaan hoe dat zit met goed onderwijs aan kleuters en op welke wijze kleuterleraren, beleidsmakers voor goed kleuteronderwijs en andere geïnteresseerden het onderzoekskader van de inspectie zelf kunnen gebruiken om doelgericht te werken aan hun onderwijs.
Spreker: Mariëlle Vorstenbos en Melissa van den Berg.

Samenwerking in een IKC betekent dat de pedagogisch medewerker en de leerkracht samen het kind alle kansen gunnen om te exploreren, te spelen en ervaringen op te doen. Hoe kun je deze samenwerking concreet vormgeven,zodat het spel van het kind door gaan op verschillende locaties en in verschillende settings. In deze workshop hoor je ervaringen uit de praktijk van een IKC in Vlaardingen en denk je erover na hoe dit bij jou vorm zou kunnen krijgen.
Spreker: Wilna van den Heuvel

In deze workshop wordt een combinatie gemaakt van theorie en praktijk. De niet-speelwereld van Vermeer (1955)krijgt handen en voeten, waardoor er meer inzicht komt in hoe het spel van kinderen op spelen lijkt maar het eigenlijk niet is. Hoe je dit kunt begeleiden in de praktijk gaan we bespreken aan de hand van casuïstiek, maar ook door het zelf te ervaren.
Spreker: Tinka Hofmeijer en Anneke Elenbaas -van Ommen

Iedere professional die werkzaam is in de voor- en vroegschoolse periode weet dat spel en spelen cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar wat is spel eigenlijk precies? Hoe krijg je meer zicht op de kwaliteit van spel en spelontwikkeling van peuters en kleuters? Op welke wijze kun je het spel verrijken? In deze workshop krijgen we beter zicht op wat er nodig is om de spelkwaliteit van jonge kinderen te verbeteren.

Volgende stap

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden