< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Zuidwest: Voorlichting Wet Beroep Leraar

Zuidwest: Voorlichting Wet Beroep Leraar logo
LocatieMBO Rijnland
Datumdo 26 april 2018
Ledenprijsgratis
Niet-ledenprijsgratis

Wil je als docent invloed hebben….. op de invoering van de digitale leeromgeving, de aanschaf van leermiddelen en lesmethoden? Wil je meer ruimte om in je klas zelf keuzes te kunnen maken? Wil je meer invloed op hoe jij en je collega’s kunnen werken aan professionalisering en bekwaamheidsonderhoud? Dan is de komende tijd voor jou ontzettend belangrijk! Je kunt namelijk op jouw school en/of onderwijsinstelling aangeven welke afspraken hierover in een lokaal professioneel statuut  moeten worden vastgelegd.

Op 26 april geeft de AOb in het kader van de Wet Beroep Leraar (WBL) een voorlichtingsbijeenkomst over het  maken  van een lokaal professioneel statuut.

Deze wet heeft tot doel de positie van de docent te versterken door verankering van zijn  professionele ruimte. De wet garandeert dat docenten voldoende zeggenschap hebben over: de inhoud van de lesstof, de wijze waarop deze wordt aangeboden, de middelen die daarbij gebruikt worden, en zo meer.

Echter docenten geven geregeld aan  niet (genoeg) betrokken te worden bij belangrijke beslissingen over leermiddelen of onderwijsvisie. Soms hebben ze het gevoel dat ze gedwongen worden om bepaalde bureaucratische handelingen te verrichten waar ze niet achter staan. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen die de AOb ontvangt van jullie. De wet beroep Leraar  biedt nu docenten de mogelijkheid om  afspraken te maken  zodat deze situaties zich niet langer kunnen voordoen.

Het is van belang dat het lokaal afgesproken  statuut ook echt van de docenten is. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk docenten worden betrokken bij het opstellen van deze regeling.

Vandaar dat de AOb heeft gemeend voorlichtingsbijeenkomsten op de scholen te organiseren, zodat zoveel mogelijk docenten op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de wet beroep leraren biedt.

16.00 uur  start bijeenkomst

17.15 uur  afsluiting

Prijs ledengratis
Prijs niet-ledengratis
LocatieMBO Rijnland
Adres Personeelskamer 1e verdieping Groen van Prinsterersingel 52 2805 TE GOUDA (google maps)
Plaatsen20
Nog beschikbaar19
ContactAOb (rayon.zuidwest@aob.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden