< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Conferentie medezeggenschap "Professionele Ruimte"

Conferentie medezeggenschap "Professionele Ruimte" logo
LocatieEenhoorn - Amersfoort
Datumwo 6 juni 2018
Ledenprijs€ 180
Niet-ledenprijs€ 200

Het AOb Medezeggenschapscongres is hét congres voor iedereen die met medezeggenschap in het onderwijs te maken heeft. Voor leerkrachten, ouders, leerlingen en directieleden uit het po, vo en mbo. Het thema dit jaar is "Professionele Ruimte".

We starten met een interactieve lezing over professionele ruimte voor iedere leerkracht: Het hele onderwijs is aan het professionaliseren. Van leraar tot schoolleider, van bestuur tot mr of or. Misschien kunnen we wel praten van een kleine revolutie. Leraren in het primair onderwijs voeren massaal actie voor de toekomst van ons onderwijs. Ouders staan steeds vaker naast de leraren, in plaats van tegenover ze. Maar ook, jullie, de medezeggenschapsraden zijn druk bezig zichzelf te verstevigen. Esther Sloots, lobbyist bij de Algemene Onderwijsbond, opent de conferentie door ons mee te nemen in de kleine revolutie die plaatsvindt in het onderwijs. De verhoudingen in scholen die aan het veranderen zijn. De politiek die steeds beter beseft dat teveel overheidsbemoeienis niet bijdraagt aan goed onderwijs. En de taak en positie van de medezeggenschapsraad in een professionele school. 

Aansluitend kies je uit 30 praktische workshops de onderwerpen die jou aanspreken. Het overzicht vind je hier.

Congres 'Medezeggenschap en Professionele Ruimte'. Zo haal je meer uit medezeggenschap.

Prijs
Kortingsprijs abonnementhouders servicepakket AOb € 180
Normale prijs € 200
De prijs is inclusief lunch en slotborrel

Bent je geen lid van de AOb maar heeft je raad wel een mr- of or-servicepakket? Ook dan krijgt je 10% korting. Abonnementhouders van een servicepakket maken gebruik van deze voordeelprijs door in het veld AOb- lidmaatschapsnummer de code 123456 in te vullen.

Betalen is mogelijk met iDeal of per factuur. De factuur kun je naar jouw school of administratiekantoor laten sturen. Let daarbij op het volgende: geef de juiste naam van de instelling en het mailadres door als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt.

Punten voor het Lerarenregister
In de overgangsfase van het tijdelijke register naar het verplichte register in augustus 2018, is het niet mogelijk conferenties te laten valideren. U krijgt dus geen registerpunten. Wel krijgt u op het bewijs van deelname een overzicht van het aantal contacturen van de conferentie. Deze contacturen kunt u toevoegen als bijscholingsuren aan uw dossier. Meer informatie via de Onderwijscoöperatie.

Kosten mr-scholing voor rekening bevoegd gezag
De Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstelling is ingegaan per 1 jan 2017. In artikel 4 staat opgenomen dat de mr noodzakelijke kosten -waaronder opleiding- rechtstreeks vergoed krijgt van het bevoegd gezag. Informeer het bevoegd gezag tijdig om hier gebruik van te kunnen maken. Lees hier meer.

Programmaoverzicht
Een volledig programmaoverzicht kun je hier downloaden.

09.30-10.00 Inloop

10.00-10.15 Opening

10.15-10.45 Interactieve presentatie over Professionele Ruimte

11.00-12.00 Workshopronde 1

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Workshopronde 2

13.45-14.15 Pauze

14.15-15.15 Workshopronde 3

15.15-16.30 Afsluiting en borrel

Spreker: André Joosten (Sprengers Advocaten)
Andre Joosten is advocaat bij Sprengers advocaten. Hij staat regelmatig medezeggenschapsraden en OR-en bij. De deelnemers worden in deze workshop bijgepraat over de laatste (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap en dan met name rondom de WOR. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Doel is om uw kennis over de medezeggenschap in het onderwijs up-to-date te houden.
Spreker: Anissa Khattabi
De hoge werkdruk in het onderwijs is één van de belangrijkste verzuimoorzaken. De kosten die gepaard gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen voor een bestuur hoog oplopen. Schoolbesturen proberen de kosten in bedwang te houden door bepaalde beleidskeuzes te maken. Deze worden altijd voorgelegd aan de PMR ter instemming. Waar dient de PMR op te letten bij het wel of juist niet instemmen met bepaalde beleidskeuzes? Aan de hand van praktische informatie en voorbeelden wordt dit op een rij gezet. De workshop biedt ruimte voor interactie en is geschikt voor alle onderwijssectoren. Anissa Khattabi is beleidsadviseur bij de AOb
Spreker: Annemarie van Luik (AOb)
Als vers gekozen MR lid duizelt het je soms voor de ogen: vergaderstukken en allerlei rechten die je hebt. Als ouder of leerling in de mr is het dan handig om snel basiskennis te hebben: welke rechten en plichten heeft de mr, wat is het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht, wat is informatierecht en wat houdt het recht op overleg in. Deze workshop zorgt voor een vliegende start. Na het volgen van deze lezing heb je basiskennis en kun je aan de slag als volwaardig mr lid. Voorkennis is niet vereist Annemarie van Luik is trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap
Spreker: Arnold van Horssen (AOb)
Hoewel medezeggenschapsraden tal van juridische mogelijkheden hebben om hun gelijk te krijgen heeft deze optie bijna nooit de eerste voorkeur. Hoe voorkom je echter dat je naar juridische middelen moet grijpen terwijl je toch jouw standpunten gerealiseerd wil zien? In deze workshop onderzoeken we hoe we de gesprekspartner kunnen verleiden met ons mee te gaan in de beleidsrichting die ons voor ogen staat. Naast het verkennen van (on)mogelijkheden oefenen we op elkaar met verleidings- en beïnvloedingstechnieken. Na het volgen van deze workshop ben je effectiever in het hanteren en kiezen van vaardigheden die je helpen je doel te bereiken. Arnold van Horssen is trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb medezeggenschap.
Spreker: Auke de Roos (AOb)
Financiën zijn regelmatig een bron van frustratie voor medezeggenschapsraden. Het meest gehoorde argument als je iets wil veranderen in je school is: daar is geen budget voor….. Klopt dat argument? In deze lezing krijg je handreikingen hoe je wel grip kunt krijgen op de financiën van jouw organisatie. Wanneer kan een MR daadwerkelijk invloed uitoefenen en waar moet je als MR vooral geen energie aan verspillen. De lezing is vooral bedoeld voor personen die denken geen verstand te hebben van financiën; Voor deze workshop is geen voorkennis vereist. Auke de Roos is trainer/adviseur bij AOb medezeggenschap.
Spreker: Hayo Bolken (AOb)
Het instemmings- en adviesrecht zijn sterke instrumenten voor de MR om het gesprek aan te gaan en invloed uit te oefenen. In deze workshop gaan we in op de werking en procedures van deze rechten. Aan de hand van een aantal casussen oefenen we vervolgens met de toepassing ervan. Wanneer geldt welk recht, en hoe zet je het in. Hayo Bolken is rayonbestuurder bij de AOb.
Spreker: Jeroen v Andel en Marcel Koning (AOb)
De Wet Beroep Leraar verplicht het bevoegd gezag om in overleg met de leraren een professioneel statuut op te stellen. In dit statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraren; professionele ruimte in relatie tot de inhoud van de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en over hoe de lesstof wordt aangeboden. De leraar moet verder voldoende professionele ruimte hebben met betrekking tot de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Hieronder valt ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders. Ook moet er voldoende professionele ruimte zijn met betrekking tot het onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team. Daarmee houdt het statuut ook verband met het advies- en instemmingsrecht van de MR, de relatie tussen de PMR en het team en de achterban van de PMR. Tijdens deze workshop bespreken wij de gevolgen van de invoering van het statuut en de kansen die het statuut biedt voor het versterken van de medezeggenschap binnen de school. Jeroen van Andel is beleidsmedewerker, Marcel Koning is beleidsmedewerker en adviseur medezeggenschap. Beiden werken bij de AOb.
Spreker: Jan Menger (AOb)
In de CAO VO (H8) staan duidelijke kaders waaraan ieder taakbeleid moet voldoen. Een goed taakbeleid blijft binnen deze kaders en bevat een set afspraken, waarmee de werkdruk evenwichtig is te verdelen en werkstress teruggedrongen kan worden. Echter, op veel VO-scholen voldoet het taakbeleid niet meer óf is de uitvoering onder de maat, waardoor de werkdruk en werkstress alleen maar verder oploopt. Menig PMR-lid vraagt zich dan ook af: “Waar gaat het 'fout' in ons taakbeleid” of “Hoe maak ik nieuwe taakbeleidsafspraken met de schoolleiding?”. In deze workshop gaan wij zo concreet mogelijk met deze vragen aan de slag. Neem daarom in ieder geval het eigen taakbeleid mee (minimaal in 2-voud) en enkele normjaartaken. Voorkennis is niet noodzakelijk. Jan Menger is rayonbestuurder vo bij de AOb.
Spreker: Aysegül Aslan (AOb)
Zeggenschap (bevoegd gezag) en medezeggenschap zijn volgens de wet gelijkwaardige overleg- en samenwerkingspartners. Er bestaat geen gezagsverhouding als je als mr-lid spreekt met de overlegpartner. Of dat zo voelt, is wat anders…. Op het juiste moment en op de juiste wijze als partners met elkaar in gesprek gaan, draagt bij aan goede medezeggenschap. In deze workshop richten we ons op de spelregels hoe dit in te richten Aysegul Aslan is trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb scholing.
Spreker: Esther Sloots en Cornee Hoogerwerf (AOb)
In 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Hoe zat dat ook alweer? Welke rol heeft de medezeggenschap als het gaat om passend onderwijs? Waar moet ik op letten? In deze workshop wordt nog een keer uitgelegd wat er in 2014 veranderd is, hoe het er nu voorstaat met passend onderwijs welke rol en verantwoordelijkheden de verschillende medezeggenschapsorganen (mr, gmr en opr) hebben. Tijdens deze workshop wordt informatie gegeven, is er tijd om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en krijg je concrete handvatten mee om mee aan de slag te gaan. Esther Sloots en Cornee Hoogerwerf zijn beleidsmedewerker bij de AOb.
Spreker: Annemarie van Luik (AOb)
De werkdruk in het onderwijs is hoog en daarbij moet iedereen ook nog eens langer doorwerken. Hoe blijf je dan gezond en prettig je werk doen? Via wet en regelgeving ligt er op dit terrein een opdracht voor werkgevers. De MR heeft instemmingsrecht op vaststelling of wijziging van ”een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid:” In deze lezing krijg je handreikingen hoe je invloed kunt krijgen op dit beleid zodat de MR daadwerkelijk kan bijdragen aan gezond en prettig werken. Na het volgen van deze lezing heb je basiskennis die je op weg helpt als je met concrete onderwerpen aan de slag moet. Er is geen voorkennis vereist. Interactieve lezing: er wordt informatie gegeven maar een actieve houding en inbreng van de deelnemers is noodzakelijk. Annemarie van Luik is trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap.
Spreker: Arnold van Horssen (AOb)
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting van een gezamenlijke vergadering van de deelnemersraad, de ondernemingsraad… , waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. Wat zijn echter die hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting? Hoe pak je het aan als ondernemingsraad? In deze workshop wordt het antwoord op bovenstaande vragen onderzocht. De workshop is vooral bedoeld voor personen die denken geen verstand te hebben van financiën. Na het volgen van deze workshop kun je prima meepraten over de financiën van je eigen instelling. Nb. Voor deze workshop is geen voorkennis vereist. Arnold van Horssen is rayonbestuurder en trainer bij de AOb.
Spreker: Auke de Roos (AOb)
Evenveel of zelfs meer doen met minder geld? Een (G)MR wordt soms pas in een later stadium door de overlegpartner meegenomen bij een bezuiniging. Hoe kan een (G)MR eerder signaleren dat de werkgever voornemens is een bezuiniging door te voeren en hoe bepaalt de (G)MR of de bezuiniging ook daadwerkelijk nodig is? In deze workshop wordt de rol van de (G)MR nader toegelicht en krijg je tips hoe te signaleren en de juiste vragen te stellen. Auke de Roos is trainer / adviseur bij AOb Medezeggenschap
Spreker: Aysegul Aslan (AOb)
Vanuit de cao po en de cao vo is het verplicht om als pmr en pgmr een activiteitenplan op te stellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de toegekende faciliteiten zullen worden ingezet. We behandelen een format als inspiratie. Aysegul Aslan is trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb medezeggenschap.
Spreker: Hayo Bolken (AOb)
Als een beleidsnotitie aan de mr wordt aangeboden rijzen vaak 2 vragen: welke beleidskeuze is hierin leidend gekoppeld aan welke bevoegdheid van de raad….? Deze workshop start met een aantal actuele en herkenbare voorbeelden. Deze voorbeelden ga je gebruiken als casus om een plan van aanpak helder te krijgen. De trainer geeft tips hoe de (G)MR zelf de regie kan nemen in besluitvormingsprocessen. Hayo Bolken is rayonbestuurder bij de AOb.
Spreker: Frans Lathouwers en Sieger Meijer (AOb)
Aan een school worden vele regels opgesteld, vervat in statuut, huisregels, klachtenregeling, reglementen, protocollen enz. Hoe komen ze tot stand, wat is de rol van de mr en waar moet op gelet worden? Frans Lathouwers en Sieger Meijer zij resp. advocaat en jurist bij de AOb.
Spreker: Jeroen v Andel en Marcel Koning (AOb)
De Wet Beroep Leraar verplicht het bevoegd gezag om in overleg met de leraren een professioneel statuut op te stellen. In dit statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraren; professionele ruimte in relatie tot de inhoud van de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en over hoe de lesstof wordt aangeboden. De leraar moet verder voldoende professionele ruimte hebben met betrekking tot de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en hoe daar invulling aan wordt gegeven. Hieronder valt ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders. Ook moet er voldoende professionele ruimte zijn met betrekking tot het onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team. Daarmee houdt het statuut ook verband met het advies- en instemmingsrecht van de MR, de relatie tussen de PMR en het team en de achterban van de PMR. Tijdens deze workshop bespreken wij de gevolgen van de invoering van het statuut en de kansen die het statuut biedt voor het versterken van de medezeggenschap binnen de school. Jeroen van Andel is beleidsmedewerker, Marcel Koning is beleidsmedewerker en adviseur medezeggenschap. Beiden werken bij de AOb.
Spreker: Perry van Liempt (AOb)
De cao po geeft teams op school alle ruimte om het eigen taakbeleid in te vullen, maar hoe pak je dat aan? De mr heeft in het taakbeleid een belangrijke taak, zij wordt geacht te controleren of de afspraken gemaakt tussen directie en team juist zijn. In deze workshop ga je zelf aan de slag met de beschikbare uren binnen het taakbeleid van de eigen school. Om actief aan de workshop deel te kunnen nemen neem je het volgende mee: - Aantal FTE leerkrachten en aantal FTE ondersteuners met les gerelateerde taken - (telefoon met functie) rekenmachine - Laatst vastgestelde takenlijst Het rekenen is een klein deel van de workshop en richt zich op mr-leden die nog weining ervaring hebben met taakbeleid. Perry van Liempt is rayonbestuurder bij de AOb.
Spreker: Philippe Abbing (AOb)
In de cao is medezeggenschap op onderdelen een belangrijke manier om collectief beleid lokaal in te vullen. Maar hoe doe je dat? Welke speelruimte heb je als mr? Welke strategie ga je volgen? Hoe spreek je goed beleid af? Hoe om te gaan met vernieuwende inzichten op het gebeid van taakbeleid? In deze workshop gaan we aan de slag met de cao tekst, de bedoeling van de afspraken in de cao en de uitwerking in verschillende situaties. Philippe Abbing is rayonbestuurder vo bij de AOb.
Spreker: Paul Hellings (AOb)
Je hoeft geen financiële deskundige te zijn om als lid van de mr of or toch een goed gesprek met je schoolbestuur te kunnen voeren over de financiën. In deze workshop krijg je tips over de volgende onderwerpen : - welke belangrijke openbare informatie is er, - welke financiële stukken zijn het belangrijkste, - hoe kun je de financiële stukken het beste lezen, - welke goede vragen je kunt stellen aan je schoolbestuur. Na de workshop zul je merken dat je met beperkte financiële kennis een goed inhoudelijk gesprek met je bestuur kunt hebben. Paul Hellings is beleidsmedewerker bij de AOb en gespecialiseerd in school en financiën.
Spreker: Annemarie van Luik (AOb)
De werkdruk in het onderwijs is hoog en daarbij moet iedereen ook nog eens langer doorwerken. Hoe blijf je dan gezond en prettig je werk doen? Via wet en regelgeving ligt er op dit terrein een opdracht voor werkgevers. De MR heeft instemmingsrecht op vaststelling of wijziging van ”een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid:” In deze lezing krijg je handreikingen hoe je invloed kunt krijgen op dit beleid zodat de MR daadwerkelijk kan bijdragen aan gezond en prettig werken. Na het volgen van deze lezing heb je basiskennis die je op weg helpt als je met concrete onderwerpen aan de slag moet. Er is geen voorkennis vereist. Interactieve lezing: er wordt informatie gegeven maar een actieve houding en inbreng van de deelnemers is noodzakelijk. Annemarie van Luik is trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap.
Spreker: Arnold van Horssen (AOb)
Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om medezeggenschap een goede positie in de organisatie van de school te geven. Tegelijkertijd weten we dat leden van medezeggenschapsraden zich niet veilig voelen bij de zeggenschap. Andersom komt ook voor: de zeggenschap voelt zich niet veilig bij de medezeggenschapsraad. In deze workshop gaan we met elkaar ontdekken en uitwisselen wat jij als individu nodig hebt voor jouw veiligheid en wat jij te bieden hebt om het voor anderen veiliger te maken. Kortom: na deze workshop kun je de eigen vaardigheden om te overleggen nog effectiever inzetten. Arnold van Horssen is trainer/adviseur medezeggenschap bij AOb scholing.
Spreker: Reinout Jaarsma (AOb)
Het instemmings- en adviesrecht zijn sterke instrumenten voor de OR om het gesprek aan te gaan en invloed uit te oefenen. In deze workshop gaan we in op de werking en procedures van deze rechten. Aan de hand van een aantal casussen oefenen we vervolgens met de toepassing ervan. Wanneer geldt welk recht, en hoe zet je het in. Reinout Jaarsma is trainer/adviseur bij AOb Medezeggenschap.
Spreker: Philippe Abbing (AOb)
In de cao is medezeggenschap op onderdelen een belangrijke manier om collectief beleid lokaal in te vullen. Maar hoe doe je dat? Welke speelruimte heb je als mr? Welke strategie ga je volgen? Hoe spreek je goed beleid af? Hoe om te gaan met vernieuwende inzichten op het gebeid van taakbeleid? In deze workshop gaan we aan de slag met de cao tekst, de bedoeling van de afspraken in de cao en de uitwerking in verschillende situaties. Philippe Abbing is rayonbestuurder vo bij de AOb.
Spreker: Koos Marinus en Willibrord vd Besselaer (AOb)
Het aanpassen van de schooltijden in het primair onderwijs lijkt op het eerste gezicht geen enorme klus, toch komt hierbij meer kijken dan je zou denken! In deze workshop nemen de workshopleiders je met behulp van een presentatie en casussen mee in de procedure, de verschillende mogelijkheden en de consequenties van de verschillende keuzes. Uiteraard staat de rol van de mr tijdens deze workshopronde centraal. Naast de presentatie is er veel ruimte voor vragen en het delen van ervaringen van deelnemers. Na de workshop bent u bent u voldoende uitgerust om als MR het gesprek aan te gaan met uw schoolleiding. Koos Marinus en Willibrord van de Besselaer zijn naast leraar ook mr-consulent bij de AOb.
Spreker: Hayo Bolken (AOb)
In tijden van krimp komt het bestaansrecht van kleine basisscholen soms ter discussie te staan. Niet alleen de wettelijke instandhoudingsnormen, maar ook eigen onderwijsbeleid van schoolbesturen kunnen leiden tot samenwerking, fusie of zelfs sluiting van basisscholen. Tijdens de workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangegeven wat belangrijke aandachtspunten zijn voor de medezeggenschap. Hayo Bohlken is rayonbestuurder po in rayon Noord.
Spreker: Jan Menger (AOb)
In de CAO VO (H8) staan duidelijke kaders waaraan ieder taakbeleid moet voldoen. Een goed taakbeleid blijft binnen deze kaders en bevat een set afspraken, waarmee de werkdruk evenwichtig is te verdelen en werkstress teruggedrongen kan worden. Echter, op veel VO-scholen voldoet het taakbeleid niet meer óf is de uitvoering onder de maat, waardoor de werkdruk en werkstress alleen maar verder oploopt. Menig PMR-lid vraagt zich dan ook af: “Waar gaat het 'fout' in ons taakbeleid” of “Hoe maak ik nieuwe taakbeleidsafspraken met de schoolleiding?”. In deze workshop gaan wij zo concreet mogelijk met deze vragen aan de slag. Neem daarom in ieder geval het eigen taakbeleid mee (minimaal in 2-voud) en enkele normjaartaken. Voorkennis is niet noodzakelijk. Jan Menger is rayonbestuurder vo bij de AOb.
Spreker: Perry van Liempt (AOb)
Een boekwerk voor de liefhebber. 400 Pagina’s met collectieve afspraken. Moet je daar als (g)mr nog iets mee? Medezeggenschap krijgt onder druk van de overheid een steeds grotere rol bij het beoordelen van beleid. In de cao po staan de concrete punten genoemd waarbij de p(g)mr moet worden meegenomen in het personeelsbeleid. Weet waar de bevoegdheden liggen en verminder daardoor de werkdruk bij collega’s. Perry van Liempt is rayonbestuurder bij de AOb.
Spreker: Saskia van der Schaaf (AOb)
In deze workshop wisselen we eerst ervaringen uit over medezeggenschap bij het oprichten van een IKC. Dat is een complex en vaak langdurig traject. Vertel wat lastig was, deel wat goed ging. We bespreken ook hoe het met de medezeggenschap gaat als er eenmaal een IKC is. Hoe de medezeggenschap dan functioneert, of er gezamenlijk overleg is van de raden, en waarover met wie. Medezeggenschap in een IKC is onbekend terrein verkennen, en ervaringen en ideeën zijn welkom. Saskia van der Schaaf is trainer / adviseur bij AOb Medezeggenschap.
Spreker: Kitty Ramakers (AOb)
Het project Versterking medezeggenschap richt zich op goede medezeggenschap in de breedste zin. Daarvoor is het Advies Goede Medezeggenschap opgesteld. Tijdens deze presentatie krijgt u uitleg over het Advies Goede Medezeggenschap en de achtergrond daarvan. Er is aandacht voor het gezamenlijk belang van de MR en de bestuurder bij goede medezeggenschap. We kijken naar de ambities van de MR: wat wilt u als MR uitstralen en hoe geeft u uw ambities vorm. Lukt het u om uw achterban goed te vertegenwoordigen en te informeren? Ook wordt u wegwijs gemaakt in de informatie die beschikbaar is op infowms.nl en de ondersteuning die Versterking medezeggenschap kan bieden. Geschikt voor medewerkers, ouders en directieleden Kitty Ramakers is projectleider Versterking Medezeggenschap.
  wo 6 jun 2018
11:00 - 12:00
wo 6 jun 2018
12:45 - 13:45
wo 6 jun 2018
14:15 - 15:15
Actualiteiten WOR (mbo)
meer info
Vrij    
Ziekte en arbeidsongeschiktheid: de rol van de pmr (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Ouders en leerlingen in medezeggenschap (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Hoe verleid ik mijn gesprekspartner? (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Medezeggenschap en financiën (po/vo)
meer info
Vrij    
Instemming of advies? (po/vo)
meer info
Vrij    
Professioneel statuut en medezeggenschap (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Aan de slag met het taakbeleid in het VO
meer info
Vrij    
Loyaliteit/zakelijkheid (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Waar is het geld voor passend onderwijs? (alle sectoren)
meer info
Vrij    
Gezond en prettig aan het werk! (mbo)
meer info
  Vrij  
Financiën mbo
meer info
  Vrij  
Bezuinigingen (po/vo)
meer info
  Vrij  
Werken met een faciliteiten- en activiteitenplan (po/vo)
meer info
  Vrij  
Welke bevoegdheid (po/vo)
meer info
  Vrij  
Gedragsregels of regelgedrag (po/vo)
meer info
  Vrij  
Professioneel statuut en medezeggenschap (alle sectoren)
meer info
  Vrij  
Aan de slag met taakbeleid po
meer info
  Vrij  
Cao vo en de rol van de mr (vo)
meer info
  Vol  
In gesprek met je bestuur over financiën (alle sectoren)
meer info
  Vrij  
Gezond en prettig aan het werk! (alle sectoren)
meer info
    Vrij
Workshop: een veilig overlegklimaat (alle sectoren)
meer info
    Vrij
Instemming of advies? (mbo)
meer info
    Vrij
Cao vo en de rol van de mr (vo)
meer info
    Vrij
Andere schooltijden en de rol van de mr (po)
meer info
    Vrij
Krimp: sluiting, fusie of samenwerking (po)
meer info
    Vrij
Aan de slag met het taakbeleid in het VO
meer info
    Vrij
De cao PO en medezeggenschap (po)
meer info
    Vrij
IKC en medezeggenschap (po)
meer info
    Vrij
Versterking Medezeggenschap (alle sectoren)
meer info
    Vrij
Prijs leden€ 180
Prijs niet-leden€ 200
LocatieEenhoorn - Amersfoort
Adres Barchman Wuytierslaan 2 3818 LH Amersfoort (google maps)
Plaatsen200
Nog beschikbaar110
Contactsecretariaat AOb Medezeggenschap (mz@aob.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden