< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Noord: Ledenbijeenkomst Professioneel Statuut

Noord: Ledenbijeenkomst Professioneel Statuut logo
LocatieAlfa College
Datumdo 8 maart 2018
Ledenprijsgratis

Sinds 21 februari 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht.

Deze wet geeft de leraar vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap.
 
Zo is in deze nieuwe wet onder anderen bepaald dat:
• De leraar gaat over de inhoud van de lesstof. 
• De leraar bepaalt hoe de lesstof wordt aangeboden en welke middelen daarbij worden gebruikt.
• De leraar gaat over de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school.
• De leraar gaat over het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.
 
De manier waarop de zeggenschap van de leraar over zijn vak in de school georganiseerd wordt, wordt vastgelegd in een professioneel statuut. In het statuut wordt de zeggenschap van leraren geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun taken, functie als leraar. Zo’n statuut zal, zo heeft de wetgever bepaald, er op 1 augustus van dit jaar moeten zijn.
 
Er zijn geen richtlijnen afgesproken hoe het statuut eruit moet zien en er is geen vastgesteld voorbeeld statuut ontwikkeld. Immers leraren moeten zelf met hun bevoegd gezag Inhoud kunnen geven aan het statuut. Dat kan verschillen per bestuur, school, per sectie, per team.
 
Dat roept bij veel collega’s vragen op. Daarom organiseert de AOb een bijeenkomst voor leraren PO, VO en MBO om over de totstandkoming van het professioneel statuut te spreken, knelpunten waar leraren tegenaan lopen onder de loep te nemen en oplossingen daarvoor te verkennen.

 

Er wordt voor een broodje gezorgd.  

17.00 uur - aanvang
19.30 uur - einde

Prijs ledengratis
LocatieAlfa College
Adres Kluiverboom 3 (lokaal: KB0.42) 9732 KZ Groningen (google maps)
Plaatsen75
Nog beschikbaar21
ContactMarja de Bree (rayon.noord@aob.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden